B O U C H A Č K A – nový autorský projekt Jiřího Pokorného a DOT504

Spí? Sní? Bdí? Se kterou? Divadelní dramatik a režisér Jiří Pokorný vytvořil pro DOT504 na půdorysu poněkud bizarního archetypálního trojúhelníku příběh dvou žen a muže, jehož vypravěčem je tanec i herectví, performance i hudba.   

Při hledání nových forem uměleckého vyjádření, vzdalujících se tradičnímu pojetí tance – sledu esteticky zvládnutých pohybů, se DOT504 tentokrát rozhodl pro spolupráci s dramatikem a režisérem Jiřím Pokorným. 
 
Projekt Bouchačka vypráví poněkud bizarní příběh klasického trojúhelníku dvou žen a jednoho muže s překvapivým vyústěním. Zvolená koncepce spolupráce činoherního autora a interpretů s tanečníkem tak vymezuje limity všem zúčastněným. Režisér i herci jsou připraveni o typicky divadelní vyjadřování, hereckou akci i výpravu a jsou odkázáni téměř výhradně na pohybové vyjadřování. Tanečník je zase nucen svým pohybem vyjadřovat přesně dané pocity, nálady a myšlenky, předepsané autorem. 
 
Režisér a dramatik Jiří Pokorný patří ke špičce současné české divadelní režie. Ač má jeho režijní práce své ohnisko v činohře, silným uměleckým gestem zasáhl do oblasti opery (Fibichova Šárka v Plzni) i do muzikálu (Obraz Doriana Graye v Ta Fantastice).  Jeho autorské a režisérské setkání s žánrem pohybového a tanečního divadla vzbuzuje proto velká očekávání. V Bouchačce má Jiří Pokorný  k dispozici – kromě skvělého tanečníka DOT504 Lukáše Homoly - dvě výsostné divadelní interpretky, pověstné svou uměleckou otevřeností  a kreativitou – členku činohry Národního divadla a vynikající zpěvačku Kateřinu Winterovou (mj. skvělou Noru z pera Elfriede Jelinek) a vůdčí ženskou osobnost českého alternativního (pohybového) divadla, choreografku a performerku Halku Třešňákovou. 
 
DOT504 Dance Company – soubor fyzického tanečního divadla – charakterizuje vysoká technická úroveň, kreativita a výrazné osobnosti z řad interpretů i tvůrců jednotlivých projektů. 
 
Stírání hranic mezi divadlem a tancem, jejich prolínání, rozvoj současného tanečního projevu a akčního scénického pohybu jako skutečně současného umění, patří mezi hlavní znaky tvorby souboru. Neméně důležitý je důraz na rovnocenný tvůrčí přínos choreografa a tanečníků, na jejichž technické a interpretační úrovni, ale hlavně na kreativním přínosu choreograf a režisér staví při vytváření jednotlivých uměleckých projektů. 
 
BOUCHAČKA 
Příběh a režie: Jiří Pokorný
Choreografická spolupráce: Halka Třešňáková & Lukáš Homola
Účinkují: Lukáš Homola (DOT504) a hosté – Halka Třešňáková & Kateřina Winterová 
Umělecké vedení, dramaturgie: Lenka Ottová 
Hudba: Ivan Acher
Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Světla: Pavel Kotlík
Zvuk: Michal Sýkora
PREMIÉRA 4. listopadu 2013, PONEC – divadlo pro tanec