Chvilka zábavy přináší příliš mnoho negativ

Vánoce, a zvláště oslavy konce roku jsou velmi často spojené s ohňostroji. Jablonec nad Nisou má od roku 2020 platnou obecně závaznou vyhlášku regulující či spíše zakazující užívání zábavné pyrotechniky ve městě.

„Jedinou výjimkou je silvestrovská noc od 18 hodin 31. prosince do 2 hodin ráno na Nový rok. Skvělé by ale bylo, kdyby lidé od zábavní pyrotechniky ustoupili úplně, i v tento povolený čas,“ tvrdí Lenka Opočenská, náměstkyně pro životní prostředí a strategii města. Často neodborně vyrobená pyrotechnika, kterou lidí nakupují u prodejců, jež na ni nemají oprávnění, může přinést mnohé negativní jevy.

„Vyhlášku jablonečtí zastupitelé schválili, všichni však víme, jak těžká je její vymahatelnost. A proto apeluji na obyčejnou lidskou slušnost – chovejte se k sobě samým a ke svému okolí ohleduplně. Stejně jako je normální v restauraci nekouřit, tak i odpalování dělobuchů je společensky překonané a svým způsobem ubohé. Chci věřit, že Jablonečané budou v tomto ohledu uvědomělejší než zbytek republiky,“ uzavírá Lenka Opočenská.