Další byty míří do privatizace

Nájemci dalších 221 obecních bytů v 10 bytových domech v majetku městské části Praha 3 na Žižkově a Vinohradech mohou v nejbližších dnech očekávat, že jim od žižkovské radnice přijde nabídka k privatizaci. O prodeji pronajatých bytů do rukou jejich oprávněným nájemcům rozhodla 29. února Rada městské části Praha 3. Její rozhodnutí ještě 13. března bude muset schválit zastupitelstvo.

Jedná se převážně o byty v historické zástavbě na Žižkově a Vinohradech v Křišťanově, Baranově i Koněvově ulici, ale také o tři objekty v Husitské, Žerotínově a Na Vápence.

„Rada městské části jasně deklarovala, že chce umožnit privatizaci všem oprávněným nájemcům obecních bytů v Praze 3. A chceme tak učinit v co nejkratším možném termínu. Proto odbor majetku připravuje pro privatizaci bytové domy v maximálním možném tempu. Na každé zastupitelstvo tak míří návrh k prodeji několika stovek bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům,“ uvedl zástupce starosty pro bydlení Tomáš Kalousek.

Pokud zastupitelé dají privatizaci zelenou, budou si moci nájemci své byty odkoupit do osobního vlastnictví podle novelizovaných privatizačních pravidel, která schválilo zastupitelstvo na sklonku loňského rok. Ta jim oproti minulosti nabízejí více variant, jak byt se slevou pořídit.

Žižkovská radnice nabízí nájemcům nově dvě možnosti, jak mohou bytovou jednotku odkoupit se slevou. Stejně jako podle předchozích privatizačních pravidel, mohou nájemci uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky do šesti měsíců ode dne doručení nabídky k převodu jednotky a podle uzavřené smlouvy včas zaplatit celou kupní cenu. Pak mají nárok na slevu 20 procent z kupní ceny za bytovou jednotku a podíl na společných částech domu. Z kupní ceny za podíl na pozemku zastavěném nebo souvisejícím se 20procentní sleva neposkytuje.

Druhou možností je koupě na splátky. Nájemce bude pak povinen uzavřít do šesti měsíců od doručení nabídky k převodu jednotky smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky, podle smlouvy včas zaplatit minimálně 30 procent z kupní ceny a zbývající část kupní ceny pak bude rozdělena do pravidelných měsíčních splátek na dobu 5 let. Za těchto podmínek městská část kupujícímu poskytne 5procentní slevu z kupní ceny za bytovou jednotku a příslušný podíl na společných částech domu.

„Cílem žižkovské radnice je umožnit privatizaci co nejširšímu okruhu nájemců. Možnost koupě na splátky je v tomto případě další možností, která může být výhodná především pro ty, kdo nedisponují celkovou hotovostí a do budoucna mají možnost hradit městské části část kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách, nebo pro ty, kteří nemohou nákup bytové jednotky řešit formou hypotéky. Tyto první prodeje podle nových pravidel prověří, kolik nájemců tuto možnost bude skutečně využívat,“ uzavřel místostarosta Kalousek.

Domy mířící do privatizace:

Baranova 11 - 26 bytů
Baranova 13 - 45 bytů
Baranova 36 - 7 bytů
Křišťanova 12 - 30 bytů
Křišťanova 15 - 14 bytů
Koněvova 144 - 21 bytů
Koněvova 150 - 24 bytů
Na Vápence 25 - 28 bytů
Husitská 44 - 8 bytů
Žerotínova 30 A - 18 bytů

www.praha3.cz