Fakultní nemocnici Královské Vinohrady navštívila ministryně zdravotnictví (25.3.2010)

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a první náměstek Marek Šnajdr se sešli s vedením FNKV. Hlavním cílem tohoto setkání bylo získat detailní informace o hospodaření nemocnice v roce 2009 a nastínit výhledy na rok 2010. V rámci návštěvy se D. Jurásková zúčastnila také setkání se zaměstnanci a prohlédla si nově zbudovaný jednotný příjem všech tří interních klinik FNKV v pavilonu S.

Nové traumacentrum

Do přípravy a zahájení výstavby nového traumacentra bude v roce 2010 investováno 68 milionů korun. Podle současného harmonogramu by územní rozhodnutí mělo být vydáno do konce června a stavební povolení v září tohoto roku.
V diskuzi se zaměstnanci ministryně Jurásková zásadně podpořila výstavbu nového traumacentra jako koncepčně správnou cestu rozvoje českého zdravotnictví, které by mělo směřovat ke koncentraci specializované péče ve velkých nemocnicích a souvisejícímu přesunu následné péče do zdravotnických zařízení menších a regionálních. „Těžce nemocní nebo zranění lidé by měli dostat péči ve špičkových specializovaných nemocnicích, doléčeni by měli být v zařízeních regionálních co nejblíže domovu,“ řekla Dana Jurásková.