Firemní kultura je klíčem k prosazování rovnosti pohlaví a snižování rozdílu v odměňování žen a mužů

Nový výzkum společnosti Accenture identifikoval 40 faktorů, které vytvářejí firemní kulturu rovnosti – včetně 14 faktorů, na kterých záleží nejvíce. Výzkum, který byl zveřejněn ve zprávě nazvané “Getting to Equal 2018“, poukazuje na nejefektivnější činnosti, které mohou vedoucí představitelé firem podniknout pro zrychlení karierního a osobnostního růstu a pro stírání nerovnosti v odměňování mužů a žen.  

Výzkum je založen na dotazování více než 22 000 pracujících mužů a žen ve 34 zemích. Posuzoval, jak vnímají faktory, které zlepšují firemní kulturu. Průzkum byl doplněn o hloubkové rozhovory a detailní analýzu zveřejněných dat týkajících se pracovních sil a otázek s tímto tématem spojených.

„Náš výzkum ukazuje jednu zajímavou věc. Ve společnostech s firemní kulturou, která umožňuje rozvoj ženám, se daří i mužům. Taková kultura je tedy přínosem pro obě pohlaví,“ řekla Julie Sweet, výkonná ředitelka Accenture pro Severní Ameriku. „Tento výzkum vnímáme jako cennou připomínku toho, jak zásadní je budování kultury založené na rovnosti. Protože nakonec jsou to lidé, a ne programy, díky nimž může být společnost inkluzivní a různorodá.“ 

Ve firmách, kde se běžně uplatňuje 40 faktorů identifikovaných průzkumem, z toho těží všichni, tj. muži i ženy: 

·    98 % zaměstnanců je spokojeno se svým kariérním růstem
·    90 % zaměstnanců se uchází o povýšení
·    89 % se uchází o seniorní vedoucí pozice ve svých společnostech

A každý má lepší příležitost k postupu:

·    U žen je o 42 % větší pravděpodobnost postupu na manažerskou nebo vyšší pozici a pětkrát větší pravděpodobnost dostat se na post senior manažerky/ředitelky a vyšší.
·    U mužů je o 20 % větší pravděpodobnost postupu na manažerskou nebo vyšší pozici a pětkrát větší pravděpodobnost dostat se na post senior manažera/ředitele a vyšší.
 
Tam, kde se uplatňuje těchto 40 faktorů, kariérně postupují ženy i muži, nicméně ženy z toho profitují více. Pokud by bylo pracovní prostředí v celých USA stejné jako u těchto společností:

·    Potom by na každých 100 manažerů mužského pohlaví připadlo 87 manažerek-žen, přičemž v současné době to je 100 ku 65. 
·    Platy žen by se mohly zvýšit o 52 %, nebo dokonce o dalších 20 000 USD ročně.
·    Ženy by si pak mohly vydělat 94 dolarů na každých 100 dolarů, které si vydělají muži, což by pomohlo odstranit rozdíly v odměňování a zvýšilo by to celkové příjmy žen o 200 miliard dolarů v národním měřítku. 

Stanovení jasných cílů ohledně diverzity, jak zjistil výzkum, je zásadním krokem pro lídry, kteří chtějí zlepšit svou firemní kulturu.

„Kultura firem je nastavena shora, a tak usilují-li ženy o postup, musí být genderová rovnost strategickou prioritou vedení firmy,“ uvedla Ellyn Shook, vedoucí oddělení lidských zdrojů v Accenture. „Naším hlavním cílem je vytvořit skutečně lidské prostředí, kde mají lidé opravdový pocit sounáležitosti, kde mohou být tím, kým jsou, a mohou tak uplatňovat své silné stránky jak na odborné, tak osobní úrovni.“

Zpráva o vlivech digitální gramotnosti na zmenšování genderových rozdílů na pracovišti rozdělila 14 klíčových faktorů, které ovlivňují kariérní postup, do tří kategorií – silné vedení, komplexní kroky a motivující prostředí. Klíčové poznatky v těchto třech kategoriích:

·    Silné vedení. Ženy, které se snaží o rychlý kariérní postup, pracují dvakrát častěji ve společnostech, kde vedení klade důraz na cíle genderové rozmanitosti (19 % ve srovnání s 10 %).
·    Komplexní kroky. Zapojení žen do firemních ženských komunit je přímo úměrné kariérnímu a odbornému růstu žen. Drtivá většina dotazovaných žen (81 %) ale pracuje pro společnosti, kde podobná komunita jako sjednocující ženský prvek neexistuje. Ve společnostech, kde podobná komunita existuje, je její součástí 6 žen z 10 (62 %). Více než dvě třetiny těchto žen jsou členkami ženských komunit, z nichž muži nejsou vyloučeni.
·    Motivující prostředí. Mezi faktory, které jsou spojeny s odborným a karierním růstem, patří i to, že zaměstnavatelé po zaměstnancích nepožadují dodržování dress code a jiných pravidel týkajících se oblékání či vzhledu a ponechávají jim zodpovědnost a volnost být inovativní a kreativní.

Společnost Accenture v ČR získala v aktuálním ročníku cenu TOP Odpovědná firma roku za nejlepší strategii v hlavní kategorii pro velké firmy. 

Celou zprávu ke studii Getting to Equal 2018 si můžete přečíst zde: accenture.com/gettingtoequal.