Hledáte nové zákazníky? Je tu OCTOPUS – Kontakt

Společnost Marketingové databáze disponujeme z mnoha zdrojů denně aktualizovanou a dynamicky doplňovanou databází všech českých subjektů s IČ. Databáze obsahuje základní identifikační, adresné a oborové rejstříkové údaje doplněné rešeršemi webů a telemarketingem o elektronické kontakty a další podrobné informace, zejména o činnostech subjektů a jejich produktech a službách.

Specializovaná databáze OCTOPUS – Kontakt je případem specializovaného výběru dat z celkové databáze subjektů. Hlavním výběrovým kritériem je existence, aktivita a kreditní čistota vybraných subjektů. Pravidelně aktualizovaná data jsou poskytována na CD s obslužným výběrovým programem, díky kterému si uživatel může sám nastavit různá výběrová kritéria a získat tak aktuální kontakty na nové zákazníky.

Takovýto specializovaný výběr informací je výhodný pro firmy, které potřebují operativně vybírat různé segmenty a cílové skupiny firem, a chtějí se při výběrech z důvodu efektivity následných marketingových a obchodních aktivit vyhnout subjektům s negativními kreditními informacemi či neaktivním subjektům.

Ceny za tento typ specializované databáze a výběrů z ní jsou dány počtem uživatelů, frekvencí a délkou předplatného aktualizací a pohybují se v jednotkách až desítkách tisíc Kč bez DPH za možnost neomezeného využívání celé specializované databáze.

www.marketingovedatabaze.cz