Když žena podá pomocnou ruku jiné ženě - v byznysu

Erika Luzsicza je ředitelkou mediální společnosti Axocom, zaměřené na televizní trh, vizuální obsah a mobilní aplikace ve střední a východní Evropě. A také mecenáška žen, které začínají podnikat. Zaměřila se na ženy, které jsou v soukromé sféře méně než tři roky podnikají v regionech. A rozhodla se je podpořit. Celkem tak 26 žen, převážně z regionů, dostane od její společnosti darem vstup na druhý den konference Equal Pay Day, který je také známý jako Mentoring Day. Již 28. března 2020 se tak tyto ženy budou moci učit od zkušených mentorek a získají příležitost posunout své podnikání dále. Tento den tak může změnit nejen jeden víkend v životech podnikatelek, ale možná celý jejich profesní život. 

Jaký je Váš pohled na ženy v byznysu a co považujete za odpovědné podnikání? 

Z mého pohledu je podnikání žen stejně důležité jako účast žen ve vedení firem. Firmy vlastněné a často i vedené ženami mají leckdy lepší specifika. Ženský přístup a pohled na věc jsou většinou jiné než ty mužské, a to v podnikání může být hodně velká přidaná hodnota. Podporovat ženy v tom, aby podnikaly, aby si vzájemně pomáhaly růst, učit se a rozvíjet se v jednotlivých oblastech podnikání, ať už jsou to finanční nebo manažerské dovednosti nebo jiné specifické oblasti podnikání, je proto klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji byznysu v ČR. 

V podnikání nikdy nevíte, na koho narazíte. Nikdo z nás si nevybírá. Je pravda, že jisté rozdíly tu jsou. My ženy jsme více empatické, lépe zvládáme takzvané soft skills, které jsou důležité nejen při vedení lidí, ale celkově při vyjednávání. Naše síla ve srovnání s muži tkví v tom, že jsme více nohama na zemi a jsme více ochotné hledat způsob, jak dosáhnout svého i za cenu kompromisů. Tedy alespoň co se mých zkušeností týče.

Nicméně nehledě na gender, síla dobrého byznysu je ve spolupráci a vzájemném pochopení. Individuální stránky každého z nás jsou pak pomyslným kořením, které může podnikání nebo vedení lidí dodat tu patřičnou příchuť.

Snažíte se ženy podporovat celkově? Například výběrem ženských dodavatelů? A jak? 

V naší oblasti podnikání je na straně klientů/zákazníků drtivá většina vedení firem zastoupena muži. Naopak z hlediska poskytovaných služeb pro nás, je činnost z velké části orientovaná na administrativu a  zákaznický servis. U těchto oblastí je ve směs větší afinita spíše k ženám. Takže mám za to, že u nás je to vyrovnané i z hlediska dodavatelů. Určitě bych byla proto, aby i na straně klientů bylo větší zastoupení žen v managementu. Nicméně to je zdlouhavý proces.

Jak jsem říkala, nikdy nevíte, na koho narazíte. S kým se do budoucna pracovně potkáte. Nejde za každou cenu preferovat nebo upřednostňovat někoho jen na základě genderu. Nicméně mladé a talentované ženy se snažím podporovat. To je například jedna z věcí, proč jsem byla součástí i programu Lean In. Jako jeho členka jsem měla možnost nechat nahlédnout jednu z mladších členek, jak takový byznys na každodenní bázi vypadá. Dotyčná mne takzvaně stínovala. Zažila, jak vypadá můj pracovní den, co a jak dělám. To může být pro někoho, kdo v byznysu začíná, nebo chce začít velice zajímavá zkušenost.

Proč jste vybrala zrovna konferenci Equal Pay Day jako způsob, jak ženám - čerstvým podnikatelkám pomoci? 

Vybrala jsem si tuto konferenci, protože jsme osobně přesvědčena, že podpora podnikatelek je důležitá. Všechny se máme stále co učit. Jako důležitý vnímám druhý mentoringový den. Myslím si, že pro každého je dobré, když si uvědomí, že na začátku své podnikatelské cesty všichni řešíme stejné problémy. Stejně jsem na tom byla kdysi i já. Některé zkušenosti se sice těžko vysvětlují nebo jsou prostě nepřenositelné, ale potkají zkrátka každého. A právě sdílení těchto zkušeností nás všechny může rychle posunout.

Pro někoho to může být dokonce i záchranou, když ví, že je potřeba zatnout zuby a vydržet a že ta práce se časem zúročí.

Proč podporujete právě podnikatelky? 

Protože jakmile začnete podnikat jako žena, může se vám snadno stát, že se ocitnete tak nějak sama. Protože jsme stále menšinou. Myslím tím, že pokud nemáte ve svém okolí podobné příklady nebo jen vrstevnice s podobnou zkušeností, tak se může stát, že se budete cítit bezradná. A i když budete mít brilantní myšlenku, skvělý tah na branku, pracovitost a skvělý tým kolem sebe, tak stejně každá z nás potřebuje občas s něčím poradit, nebo to jen tak prodiskutovat. Přičemž by to měl být někdo relevantní, tedy hlavně s náležitými zkušenostmi a podobným nastavením jako máte vy. Tím myslím, že žena ženě může být v tomto ohledu mnohem větší oporou než by to bylo v případě sebezkušenějšího nebo sebeúspěšnějšího muže.

Organizace Business & Professional Women CR, která konferenci Equal Pay Day pořádá již jedenáctým rokem, má hlubokou úctu vůči všem, kteří v podnikání a kariérním růstu ženy podporují. V ČR se již 10 let soustředí na osvětovou činnost v oblasti rozdílů platů mužů a žen a hledá cesty k vyrovnání příležitostí mezi nimi. Celkově se snaží pomoci ženám k ekonomické nezávislosti. www.equalpayday.cz  

Eriko a Axocom, děkujeme vám jménem žen, které jste podpořili a těšíme se na vás 28. března v Clarion Congress Hotelu Prague.