Letošní Fajn den vychází na pátek 13. května

V pátek 13. května se na Parukářce uskuteční 4. žižkovský komunitní „FAJN DEN“ s podtitulem „pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami“.

Jeho cílem je seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou nabídkou místních neziskových organizací, které nabízí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové. Záštitu nad komunitním dnem převzal zástupce starosty Jiří Matušek.

Na Parukářce čekají na návštěvníky od  15.00 do 22.00 hodin výtvarné i sportovní dílny pro děti i dospělé, hry, bubnování, fotbálek, terénní sociálně-právní poradna, prodej výrobků, tombola, informace o činnosti organizací, zázemí pro společnou hru pro rodiče s dětmi atd. Vstup je pro všechny zdarma.

Bude zde také představen nově vzniklý průvodce po žižkovských neziskovkách, “Život jako hra – jseš na tahu!“, který Še3sil vydává ve spolupráci s MČ Praha 3, a který má za úkol přehledným a hravým způsobem zprostředkovat orientaci ve službách neziskových organizací a v možnostech jejich využití v nejrůznějších životních situacích.

Během odpoledne  vystoupí i několik divadelních spolků: DivaDno – divadlo lidí v nouzi, Divadelní spolek Proměna, Bohnická Company. O dobrou náladu se postarají hudební formace Žižkovská smršť, Zwei, Ufajr, Chodská Junta, Space formers.

Še3sil je platforma pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3. Jejím cílem je podporovat spolupráci a výměnu zkušeností neziskových organizací i veřejného a podnikatelského sektoru v Praze 3 a také zviditelňovat činnost neziskového sektoru a motivovat členy komunity k občanské aktivitě. Na Fajn Dni se podílí zástupci 12 členských a spřátelených organizací: Arnika, Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Gaudia proti rakovině o.s., NPK Husita, Občanské sdružení Parukářka, Mamma Help, Otevřený klub Beztíže, Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Rodinné centrum Paleček, REMEDIUM Praha, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, ZO ČSOP Koniklec.

www.praha3.cz