Lidé si vyzkoušeli problémy handicapovaných

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 22. června konaly Pražské bezbariérové dny. Snahou této akce bylo přiblížit zdravým lidem problémy, se kterými se v běžném životě setkávají handicapovaní občané.

Lidé měli možnost si vyzkoušet pohyb bez zraku nebo na vozíku, zjistit, jak se píše nevidomým nebo jak se vyhnout překážkám, na které nevidí. Na náměstí Jiřího z Poděbrad mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je kličkovat s invalidním vozíkem mezi ploty, úzkými průchody nebo psími exkrementy.

K vidění i vyzkoušení zde byly i kompenzační pomůcky pro nevidomé; od jednoduchých plastových kartiček, podle kterých dokáží rozeznat o jakou bankovku se jedná (neboť natištěné znaky po použití na bankovkách mizí), upravený budík, či hodinky, které se dají „číst“ prsty až po malý elektronický colorizér, který rozezná barvu a nahlásí ji nevidomému.

Předvedeny byly i pomůcky nákladné - třeba  hlasový program do mobilních telefonů či hlasový software do počítače. Všichni zájemci se také mohli dozvědět, jak nabídnout pomoc nevidomému či jinak handicapovanému občanovi třeba při přecházení ulice. Tyto praktické rady lze nalézt také na  webu pořádající organizace o.p.s. Claritas.

www.claritas.cz