Právě se nacházíte:

Malý parčík bude moderní

Malý parčík v Kouřimské ulici měl zcela zmizet z mapy Prahy 3. Majitel tento malý kousek zeleně v husté vinohradské zástavbě v roce 2007 prodal jako stavební parcelu developerovi, který zde chtěl postavit přes protesty místních obyvatel pětipodlažní dům. Proti tomu se však razantně postavila žižkovská radnice a park zachránila. Nyní by se zanedbané místo mělo změnit v upravený moderní parčík.

Na pozemku, který měl být dle záměru původního vlastníka zastavěn, zůstal z minulosti parčík ve značně zanedbaném stavu. Zeleň je zde tvořena trávníkem a dřevinami velmi nízké sadovnické hodnoty. K neutěšenému vzhledu přispívá i nekázeň některých pejskařů.

Z iniciativy Nadačního fondu Karla Hartiga byla ve spolupráci s městskou částí Praha 3 vypracována studie obnovy tohoto veřejného prostranství.

„Nový park je koncipován jako uzavřená, až tajemná, romantická zahrádka, poskytující klid a azyl uprostřed města, zároveň ale nabízející i atraktivní pohled kolemjdoucím i obyvatelům sousedních bytových domů,“ tvrdí autor studie Ing. Arch. Ivan Plicka.

Při severní hranici parku probíhá chodník, navazující na chodníky při jižním okraji vozovky Kouřimské ulice; tento chodník je navržen v tradiční dlažbě – pražské mozaice. Vlastní park je obehnán nízkým, jeden metr vysokým, plotem, který vymezuje střídavě bloky živého stříhaného plotu a niky, ve kterých budou umístěny lavičky; treláž za lavičkami má být popnuta růžemi. Výška plotu je zvolena tak, aby byl zajištěn dostatečný pocit soukromí pro návštěvníky parku, zároveň je však umožněna sociální kontrola dění v parku. Zpevněné plochy navrhnul architekt uvnitř parku jako mlatové, prostoru dominuje plocha perenového záhonu, v jehož jihovýchodním rohu je navrženo umístění sochy - pomníku Františka Halase.

„Studie definuje tuto bývalou parcelu jako nové náměstíčko, nabízí se proto myšlenka, že by nově mohlo nést jméno tohoto významného českého básníka, který zde v nedalekém domě žil,“ uvedl zástupce starosty Pavel Sladkovský

Do parku se vstupuje ze severní strany dvěma vstupy, z nichž ten severozápadní je bezbariérový (severovýchodní vstup reaguje na klesající okolní terén dvěma vloženými stupni); celá plocha parku je vyrovnána na niveletu při severovýchodním rohu parku. V mlatové ploše při severozápadním vstupu navrhuje studie zřídit pítko.

Celá parková plocha bude podle studie ve svých rozích stabilizována vhodnými, dekorativními kultivary stromů katalpy obecné a vnější svažité pásy přiléhající k obchozímu chodníku porostem pámelníku Chenaultova. Centrální část parkové plochy bude tvořit v průběhu celého roku velmi dekorativní perenový záhon se škálou vhodných druhů trvalek a okrasných trav.

„Žižkovská radnice již tradičně plánuje řadu investic i služeb na základě anket a průzkumů mezi veřejností. Proto i k tomuto návrhu mohou občané posílat své podněty, určitě je přivítáme. Vždyť i tento malý parčík jsme zachraňovali právě především pro okolní obyvatele,“ uvedl Pavel Sladkovský.

Podněty je možné zasílat do konce ledna 2012 vedoucí oddělení správy zeleně ÚMČ Praha 3 Janě Caldrové, Lipanská 11, 130 00 Praha 3, e-mail: janac@praha3.cz.

www.praha3.cz