Právě se nacházíte:

Mateřská školka Praha 3

Mateřské školky na Praze 3 jsou zastoupeny v limitovaném počtu. Důvodem je jednak fakt, že tato městská část nedisponuje přílišnou zelení a možnostmi, kde s dětmi trávit čas, ale i stále se snižující počet osob trvale žijících v této městské části.

Mateřské školky na Praze 3 jsou zastoupeny v limitovaném počtu. Důvodem je jednak fakt, že tato městská část nedisponuje přílišnou zelení a možnostmi, kde s dětmi trávit čas, ale i stále se snižující počet osob trvale žijících v této městské části.

Mezi významné mateřské školky v městské části Praha 3 můžeme zcela jistě řadit anglickou školku Baby Bee, Panda, Monkey House, Happy Child atd.

Mezi významné státní mateřské školky v Praze 3 můžeme řadit např. Kopernikovu, kde maximální kapacita školky dosahuje počtu 188 dětí. Jedná se o největší mateřskou školku v Praze 2. Další státní mateřskou školkou v Praze 3 je např. školka v Šumavské ulici nebo Španělské ulici

http://www.jazykova-skolka.cz/materska-skolka-praha-3