Na Národní konferenci kvality reprezentovala i žižkovská radnice

V úterý 28. a ve středu 29. února ve Smetanově síni Obecního domu v Praze proběhl 8. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě. Na konferenci vystoupili také vítězové loňského ročníku Národní ceny kvality - zástupci městské části Praha 3.

Žižkovskou radnici na konferenci prezentovali vedoucí odboru kontroly a interního auditu Sněžana Pellarová a Alexander Bellu z odboru kanceláře úřadu. Ve svém příspěvku „Zkušenosti z uplatňování systému společenské odpovědnosti v Úřadu MČ Praha 3“ seznámili účastníky konference s aktivitami úřadu v oblasti společenské odpovědnosti. „Do práce úřadu jsme zavedli model CAF, který je určen pro organizace veřejného sektoru a který umožňuje při kvalifikované aplikaci dobrou možnost podívat se na organizaci „zevnitř“, najít silné stránky a oblasti pro zlepšování. Je to metoda, jak poznat sama sebe,“ uvedla Sněžana Pellarová.

Dále upozornili na pozitiva, která tento model při zavádění do systému práce úřadu přináší, ale zabývali se též možnými problémy, které jeho aplikování do chodu úřadu může způsobovat. „V příštím roce se chceme přihlásit a uspět v modelu Start plus, a tak potvrdit, že titul Společensky zodpovědná organizace si městská část Praha 3 zaslouží,“ poznamenal na závěr Alexander Bellu.

Více informací o loňském ročníku Národní ceny kvality naleznete zde.

www.praha3.cz