Na žižkovské radnici proběhly jubilejní svatby

Diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života, oslavili Dagmar a Jaroslav Fričovi, Marie a Jaroslav Pelánovi a Alena a Karel Ungerovi. Dvě smaragdové svatby spojené s 55 lety manželského soužití si připomenuly dva páry – Daniela a Miroslav Dvořákovi a Vlasta a Zdeněk Hrdličkovi.

A tři manželské dvojice si po 50 letech připomenuly svůj manželský slib a oslavily svatbu zlatou – Alena a Josef Balounovi, Jana a Josef Dalešičtí a Veronika a František Kubincovi.

Všem manželským párům vyslovil poděkování a popřál mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let společného života zástupce starosty Jiří Matušek, který slavnostní obřad řídil.

www.praha3.cz