Nadační fond pro taneční kariéru bilancuje

Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK) má za sebou rok a půl existence. Byl založen 20. října 2015. Je jedinou organizací v ČR, která aktivně podporuje profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Nadační fond založily profesní organizace Vize tance, z. s., a Taneční sdružení ČR, z. s. s cílem přispět ke zlepšení profesních podmínek a perspektiv výkonných umělců v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu. Za první rok své existence rozvinul řadu aktivit, ale další klíčové kroky jej teprve čekají...  

Osvěta
Činnost a aktivity NFTK prezentovali zástupci fondu před členy baletních souborů a tanečníky v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni a navštívili studenty ostravské konzervatoře. NFTK zorganizoval v květnu zdarma workshop na téma Jak najít podnikatelskou příležitost a připravit si byznys plán vedený lektorem, podnikatelem a vysokoškolským pedagogem Michalem Anderou. V květnu také uspořádal v prostorách Studia ALTA diskusi pro profesionály z různých tanečních odvětví a žánrů na téma Taneční profese – síla a perspektivy. V červnu proběhl Seminář s Úřadem práce ČR aneb Co nabízí Úřad práce tanečníkům a jak efektivně využít jeho služby vedený Gabrielou Vlčkovou, metodičkou z oddělení zprostředkování a poradenství GŘ ÚP ČR. S prvními klienty začalo individuální koučování a konzultace.

Komunikační článek
Zástupci NFTK prezentovali v parlamentním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu problematiku druhé kariéry a předložili poslancům argumenty, proč ji podporovat. Seznámili je s návrhem spořícího systému pro tanečníky a umělce pohybového divadla a cirkusu. Nadále fond komunikuje s Ministerstvem kultury ČR o tématu druhé kariéry a participativního spořicího systému. Zástupci fondu jednali s Kateřinou Neumannovou, představitelkou projektu Duální kariéra o možné spolupráci NFKT s Českým olympijským výborem.

Nadační činnost
Nadační fond inicioval uspořádání akce Vstupenka, která pomáhá českému tanci na podporu vzdělávání a rekvalifikace tanečníků po skončení profesionální kariéry a na jejich další profesní uplatnění. Do projektu se zapojilo pět divadel z České republiky, která nabídnou divákům na konkrétní taneční představení vstupenku za navýšenou cenu a toto navýšení věnují nadačnímu fondu. Do akce se zapojilo Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České Budějovice a Divadlo J. K Tyla Plzeň.

Aktivity směřující k mezinárodní spolupráci
Činnost fondu byla představena na mezinárodním veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu. Fond se připojil k mezinárodní síti transition center IOTPD (International Organization for Transition of Professional Dancers). Zástupci se dále zúčastnili mezinárodní konference LEAP Together: Career and Life Transitions in Dance and Sport v kanadském Torontu.

Co je typické pro kariéru v tanci a příbuzných disciplínách?

Vysoká rizikovost – úrazy
Limitující věk – krátká doba aktivní kariéry
Rostoucí konkurence
Nedostatečné finanční ohodnocení práce
Dlouhodobé náročné studium
Kariéra tanečníka obvykle končí mezi 30. a 40. rokem věku, někdy i dříve. Tedy ve chvíli, kdy se profesionálové v jiných oborech často právě dostávají ke svému kariérnímu vrcholu a mohou teprve plně zúročit svou dosavadní praxi.

„Prozkoumali jsme obdobné zahraniční programy a organizace, s některými jsme navázali partnerství,“ uváděli hned zkraje po založení fondu jeho zástupci a dodávají: „Formou výzkumů jsme detailně zmapovali situaci v Česku, víme, kolika umělců se problematika týká a kam pomoc co nejužitečněji směřovat. Publikovali jsme na téma změny kariéry tanečníků několik odborných studií. O problematice druhé kariéry jsme diskutovali na odborných seminářích a uspořádali konferenci s mezinárodní účastí. Máme zkušenosti s projekty podpořenými z Evropského sociálního fondu, které byly zaměřeny na změnu kariéry. Podíleli jsme se na uspořádání workshopů a pilotního projektu kariérního poradenství pro tanečníky a další umělce v období změny.“
Fond zaštitují odborníci na různé oblasti tance a managementu: Jana Návratová, předsedkyně Vize tance, Zdeněk Prokeš, který byl dlouhá léta předsedou Tanečního sdružení ČR, publicistka a koučka Jana Bohutínská, kritik a teoretik Roman Vašek, produkční a fundraiserka Petra Kašparová a další. Patronkou fondu je známá česká mecenáška umění, Prof. Dadja Altenbugr-Kohl.

Více informací zde.

http://www.tanecniaktuality.cz