Nájemci si budou moci odkoupit byty

Rada městské části Praha 3 na svém říjnovém zasedání otevřela cestu do privatizace dalším skoro třem stovkám obecních bytů.

Radnice se snaží umožnit dalším nájemcům, aby si mohli odkoupit byty do osobního vlastnictví. Poté, co rada městské části schválila na svém zářijovém zasedání záměr prodeje bytových jednotek v domech v Přemyslovské 2, Perunově 3 a 5, Zelenky-Hajského 2 a 14, Sudoměřské 48, U Vinohradské nemocnice 4 a 6, Na Hlídce 10 a 13, Radhošťské 5 a Soběslavské 35, byla pro realizaci prodeje těchto bytů vypracována prohlášení vlastníka, kterou 26. října schválila Rada městské části Praha 3.

Všech 279 bytů musí projít řádným procesem přípravy na prodej a musí být prověřeny po stránce geodetické, stavebně technické i po stránce majetkoprávních vztahů. „Privatizační proces, ale tímto krokem zdaleka nekončí. Konečné rozhodnutí o prodeji těchto bytových jednotek pak musí schválit zastupitelstvo městské části,“ doplnil Tomáš Kalousek, zástupce starosty pro oblast privatizace.