Návštěvu na úřadu si můžete rezervovat přes internet

Městská část Praha 3 spustila nový rezervační systém na svém úřadu. Od února si mohou návštěvníci žižkovského úřadu, kteří si zde potřebují vyřídit své záležitosti, zarezervovat datum a čas návštěvy prostřednictvím internetu na webových stránkách www.praha3.cz.

Rezervační systém, pomocí kterého si občan může dopředu zarezervovat návštěvu u úředníků, do teď fungoval jen pro pracoviště prodeje parkovacích karet do Zóny placeného stání v Praze 3.

„Plníme tím slib daný v programových cílech rady městské části na letošní rok, že úřad více otevřeme veřejnosti a uděláme vše pro to, aby pro ně úřední jednání bylo co nejméně časově náročné. Internetový rezervační systém považuji za něco, co by mělo být dnes na moderním úřadě standardem,“ uvedl zástupce starosty Pavel Sladkovský, který má ve své gesci vnější vztahy.

Od února si tak návštěvníci budou moci jednoduše předem objednat schůzku či jednání také na živnostenském rejstříku, podatelně, vyřídit si tímto způsobem občanské průkazy a pasy, trvalý pobyt, poplatek za psa, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a ubytovací kapacitu, lovecký či rybářský lístek nebo zvláštní užívání komunikace (zábory), připojení ke komunikaci a dopravní značení. On-line si lze zarezervovat také návštěvu podatelny, Radničních novin a odboru vnějších vztahů či jednání na evidenci stížností, petic a veřejnosprávní kontroly. K dispozici bude také stavební úřad pro stavby místních a účelových veřejně přístupných komunikací a vyřizování vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené osoby.

V nabídce zatím chybí agenda spojená s ověřováním podpisů a službami Czech point. Tyto často využívané agendy úřadu by se do internetového rezervačního systému měly připojit v nejbližších dnech či týdnech.

„Zavedení rezervačního systému u těchto agend je poněkud komplikovanější, protože zde musíme sladit internetový systém se stávajícími rezervačními systémy. Jsem ale přesvědčen, že i zde se občané brzy dočkají,“ dodal Pavel Sladkovský.

Vstup do rezervačního systému najdou občané na domovské stránce městské části na adrese www.praha3.cz v pravé liště v rámečku „Důležité informace“. V této sekci vedle nabídky jednotlivých agend naleznou i podrobný návod, jak rezervační systém používat.

Přehled rezervačních systémů (agend):

- Zóna placeného stání
- Živnostenský rejstřík
- Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a ubytovací kapacitu
- Poplatek za psa
- Lovecké a rybářské lístky
- Evidence stížností, petic a veřejnosprávní kontroly
- Zlváštní užívání komunikace (zábory), přípojení ke komunikaci, dopravní značení
- Vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce zdravotně postižené
- Speciální stavební úřad pro stavby místních a účelových veřejně přístupných komunikací
- Podatelna
- Radniční noviny a web MČ Praha 3
- Osobní doklady a evidence obyvatel

Vstup do rezervačního systému a více informací zde.

www.praha3.cz