Nová léčba je nadějí pro pacientky s metastázemi, ale nákladná pro pojištovny

Téměř 3,5 tisíce žen v Česku žije s rakovinou prsu v posledním stadiu s metastázemi. Nová biologická léčba umožňuje prodloužení jejich života až o několik let. Pacientky a lékaři ale nyní vyhlížejí budoucnost s obavami. Skončila totiž dočasná úhrada účinných přípravků a nové do systému nepřicházejí. Ministerstvo zdravotnictví chce jednat s výrobci, pacientské organizace usilují o přehodnocení úhrad léčby.  

„Palčivé je to, že někteří výrobci žádají o úhradu v rámci režimu vysoce inovativního léčebného přípravku, která je stanovena na nějakou limitovanou dobu. V tomto případě byla do tří let a proces nyní skončil. V současné době se vedou jednání se státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Antošová (ČSSD).

Cílená biologická léčba je velmi nákladná a pojišťovny se ohrazují, že na nové léky, které vstupují do onkologie, nemají prostředky. „Nová léčba je nákladná a pomalinku se začínají rozevírat nůžky mezi možnostmi, které v léčbě máme, a možnostmi úhrady,“ potvrzuje onkoložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petra Tesařová.

Podle statistik se vrátí nemoc zhruba necelé třetině žen, které se s rakovinou prsu léčily. A to bohužel už ve čtvrtém stadiu, kdy se objevují metastáze. Odhady Národního onkologického registru v roce 2017 mluví o 3370 ženách s tímto onemocněním. Právě pro ně představuje cílená léčba novou naději.

Pacientské organizace ve snaze o zlepšení zdravotních i sociálních podmínek pro ženy s metastatickou rakovinou prsu podepsaly memorandum, v němž usilují o posunutí na partnerskou úroveň ministerstev i pojišťoven.

„V několika skupinách právě u metastatických pacientek víme, že některé léky, které v minulosti měly, v poslední době vypadly. U některých víme, že v Evropě už vstoupily na trh, ale my je zatím nemáme,“ říká koordinátorka Platformy Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu Ivana Plechatá.

Po tříletém období skončila také úhrada jednoho z účinných přípravků, cena jedné transfuze, která se může dostat na trh, stojí přes 70 tisíc korun. To se ale ještě může změnit. „V současné době tady máme novou žádost o stanovení podmínek úhrady,“ tvrdí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta.

Odborníci, kteří se sešli na ministerstvu zdravotnictví, se shodují na tom, že možným řešením je zajistit, aby úspory získané soustavným snižováním cen starších léků byly použity na hrazení moderní léčby. Jen za loňský rok pojišťovny ušetřily 4 miliardy korun. Navíc je potřeba sjednotit přesná pravidla pro vysoce inovativní léky.

http://www.mammahelp.cz