Nová studie ukazuje, že Mepitel® Film brání vzniku poradiačních kožních reakcí

Poradiační kožní reakce postihují 80-90% pacientek s karcinomem prsu. Objevují se v podobě od mírného zarudnutí až k otevřeným ulceracím a jsou doprovázeny bolestí, pálením a svěděním. To může mít velmi negativní dopad na každodenní život pacientek, které se již tak velmi těžko vyrovnávají se svou diagnózou rakoviny. 

Nicméně studie prováděná na Novém Zélandu ukázala, že používání krytí Mepitel® Film, což je tenké, transparentní krytí s technologií Safetac®, před, během a po radioterapii, brání rozvoji vlhké deskvamace a snižuje závažnost dalších kožních reakcí.

Studie se zúčastnilo 78 pacientek podstupujících ozařování pro rakovinu prsu. Ozařovaná oblast kůže každé pacientky byla rozdělena na dvě poloviny, na jedné byl použit Mepitel® Film, na druhé polovině pak běžný krém na vodní bázi. Bylo zjištěno, že na pokožce pod Mepitelem Film se nevyskytly žádné vlhké deskvamace ani jiné závažné kožní reakce, zatímco na kůži ošetřené krémem se tyto reakce objevily u 26% pacientek. Kromě toho, kožní reakce, které se objevily u Mepitelu® Film, byly o 92% méně závažné než v kontrolní skupině ošetřené krémem.

Tyto přesvědčivé výsledky byly zveřejněny televizí  TVNZ ONE, která je vysílala jako aktuální novinku ve své večerním zpravodajství. Zpráva se zaměřila především na to nejpodstatnější z celé studie: že když je Mepitel® Film používán od prvního dne léčby, závažnost kožních reakcí se snížuje o 92%.

http://www.mammahelp.cz/