Nově si můžete koupit byt i na splátky

Obecním nájemcům, kteří v budoucnosti budou chtít koupit do vlastnictví svůj byt v privatizaci, nabídne žižkovská radnice od letošního roku více způsobů, jak tak mohou učinit. Vedle možnosti, kdy za bytovou jednotku s příslušným podílem na domě zaplatí celou kupní cenu a při platbě do šesti měsíců od doručení nabídky mají nárok na 20procentní slevu ze znalecké ceny, jim městská část nabídne ještě možnost koupit byt na splátky s pětiprocentní slevou.

Nové podmínky pro obecní nájemce vyplývají ze Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku, které na sklonku loňského roku schválilo zastupitelstvo třetí městské části. Ta nahradí pravidla z počátku roku 2008.

„Nová úprava oproti předešlé zahrnuje jak formální a zpřesňující úpravy, jako je např. sjednocení metody znaleckých posudků, tak i zásadní úpravu koupě bytové jednotky pronajaté,“ uvedl zástupce starosty pro privatizaci Tomáš Kalousek.

Městská část Praha 3 tak nabízí nájemcům nově dvě možnosti, jak mohou svou bytovou jednotku odkoupit se slevou. Stejně jako podle starých privatizačních pravidel tak mohou učinit tím, že koupi uskuteční do šesti měsíců ode dne doručení nabídky tím, že podle smlouvy včas zaplatí celou kupní cenu. Pak mají nárok na slevu 20 procent. Druhou možností je koupě na splátky. Nájemce je tak povinen zaplatit do šesti měsíců od doručení nabídky minimálně 30 procent z kupní ceny. Zbývající část pak bude rozdělena do pravidelných měsíčních splátek na dobu 5 let. Za těchto podmínek městská část kupujícímu poskytne pětiprocentní slevu.

„Cílem žižkovské radnice je umožnit privatizaci co nejširšímu okruhu nájemců. Možnost koupě na splátky je v tomto případě další možností, která může být výhodná především pro ty, kdo nedisponují celkovou hotovostí a z některého z možných důvodů nechtějí nebo nemohou nákup řešit formou hypotéky či půjčky. Městská část se proti spekulaci a zneužití poskytnuté výhody zajistí formou sjednaného předkupního práva a úhradu zbývající části kupní ceny formou sjednání zástavního práva k předmětné nemovitosti,“vysvětlil místostarosta Kalousek.

Nová privatizační pravidla se budou vztahovat na veškerý prodej nemovitého majetku, který bude schválen k prodeji od 1. ledna 2012. Cílem žižkovské radnice je nabídnout možnost odkoupit obecní byt všem oprávněným nájemcům. Nyní vlastní městská část ještě asi 150 domů před privatizací.

www.praha3.cz