Praha 3 rozdělila sociální dotace

Celkem 553.000 Kč rozdělila 20. července rada městské části Praha 3 na několik typů sociálních služeb z balíku peněz přiděleného hlavním městem. Finance směřují hlavně do nízkoprahových zařízení pro mládež.

Většina peněz tak pomůže s činností čtyřem klubům, které na území Prahy 3 dlouhodobě pracují a poskytují své služby péči o děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Celkem 125 tisíc korun bylo přiděleno klubu Husita na náměstí Barikád, který je otevřen čtyři dny v týdnu po celý rok a navštěvují jej děti od 6 do 18 let. Stejnou částku radní poskytli také na činnost organizaci R-Mosty, která působí na Havlíčkově náměstí přímo v budově základní školy. Sdružení pracuje s dětmi a mladými lidmi ze sociálně slabých a kulturně znevýhodněných rodin od 6 do 26 let. Beztíže je další podpořený nízkoprahový klub, vykonávající činnost v rámci Domu dětí a mládeže Ulita v ulici Na Balkáně. Tento klub je určen dětem a mládeži od 11 do 23  let a společně s městskou částí a klubem Husita také pořádá výchovně rekreační tábory. Beztíže může počítat s dotací 130 tisíc korun.

Dotací 120 tisíc korun byl podpořen i čtvrtý nízkoprahový klub, působící na Žižkově pod hlavičkou mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge od roku 2001. I zde poskytují terénní práci a pomoc dětem v nepříznivé sociální situaci. Děti od šesti do šestnácti let jsou podle věku rozděleny do dvou klubů, které poskytují doučování, možnost hygienického zázemí, potravinovou pomoc, volnočasové aktivity, výlety, víkendové pobyty a tábory.

„Tyto nízkoprahové kluby pracují na území Prahy 3 dlouhodobě, úzce spolupracují s žižkovskou radnicí a mají velmi dobré výsledky. Daří se jim podchytit ohrožené děti i mládež a přitáhnout je do klubů, kde nabízí smysluplné trávení volného času,“ uvedl Jiří Matušek, místostarosta pro sociální oblast.

K dalším organizacím, které dostanou podporu z účelové dotace patří pečovatelské služby. Tyto organizace poskytují každodenní terénní sociální služby se zaměřením na seniory a osoby s tělesným postižením. Jedná se o Pečovatelskou službu Diakonie ČCE Vršovice a Pečovatelskou službu Arcidiecézní charity Praha.

www.praha3.cz