Přechod u Rajské zahrady bude bezpečnější

Přechod u rušné křižovatky ulic Vlkova a U Rajské zahrady dozná změn tak, aby byl bezpečnější a lépe vyhovoval chodcům.

Park přes den využívají děti z mateřské i základní školy ve Vlkově ulici i z přilehlé mateřinky ve Vozové, do které také denně se svými ratolestmi míří přes rušnou ulici rodiče. A umístění, ani celková podoba přechodu zde není ideální.

Na tom se shodli se zástupcem starosty pro dopravu Pavlem Sladkovským také účastníci místního šetření, které zde proběhlo v úterý 15. března.  Vedle zástupců odboru dopravy, Technické správy komunikací a Policie ČR se ho zúčastnili také ti, kteří tuto pěší cestu absolvují pravidelně s dětmi. Učitelky z mateřských škol ve Vozové a Vlkově ulici převádějí děti přes rušnou vozovku U Rajské zahrady několikrát týdně.

„Odborníci na dopravu mohou celou problematiku na místě, nebo nad stoly s výkresy a zákonnými normami vidět jasně, ale zkušenost člověka, který přes ulici musí denně převést bezpečně děti, za něž nese zodpovědnost, je vždy neocenitelná,“ řekl k tomu Pavel Sladkovský.

Zúčastnění se přímo na místě shodli, že z hlediska zajištění bezpečnosti přecházejících osob by bylo nejvhodnějším řešením přemístění stávajícího přechodu pro chodce blíže ke křižovatce a zkrácení jeho délky. Protože zástupce Policie ČR nesouhlasí s vybudováním středového dělícího ostrůvku, bude zkrácení přechodu provedeno vytažením hrany chodníku do tělesa vozovky.

Tato stavební úprava musí bohužel projít stavebním řízením a vyžádá si tedy několikaměsíční přípravu. Proto bude samotná realizace investice zařazena do plánu na rok 2012.

„Z hlediska zákonných lhůt ve stavebním řízení není možné akci více urychlit, ale uděláme vše proto, aby se začalo se změnami na jaře příštího roku, hned jak to klimatické podmínky dovolí. Dočasně chceme zvýšit bezpečnost chodců na stávajícím přechodu umístěním betonových citybloků. Tím zamezíme parkování směrem do kopce (z pohledu chodce) k Slavíkově ulici a zlepšíme rozhledové podmínky pro řidiče i pro chodce,“ dodal místostarosta Sladkovský.

www.praha3.cz