Právě se nacházíte:

Přechody se dočkají změn

Šestnáct přechodů v Praze 3, které dopravní experti i občané vytipovali jako málo bezpečné, dozná změn. Žižkovská radnice již objednala jejich bezpečnostní úpravy u Pražských služeb a investuje do nich bezmála 14 milionů korun. Práce na jejich úpravách začínají právě v těchto dnech.

Úprav se dočká několik přechodů v Kubelíkově ulici, Slezské, na Olšanské nedaleko Nákladového nádraží Žižkov i například málo přehledný přechod přes frekventovanou ulici U Rajské zahrady, kudy míří návštěvníci včetně dětí ze škol a mateřinek do nedalekého moderního parku. Půjde především o různé stavební úpravy, zkrácení cesty přes vozovku jejím zúžením v místě přechodu, o přisvětlení přechodů nebo osazení dalších bezpečnostních prvků.

Výběr lokalit přitom vychází z rozsáhlé dopravní analýzy hodnotící 170 přechodů v městské části, kterou si nechala Praha 3 zpracovat. Ta rozdělila lokality do čtyř kategorií podle jejich bezpečnosti. Čtyři nejnebezpečnější přechody byly již upraveny nebo čekají na vydání stavebního povolení pro finální úpravu. V ulicích Prahy 3 jsou však stále desítky křižovatek a přechodů, které autoři studie vyhodnotili jako nevyhovující (druhá nejhorší kategorie z hlediska jejich bezpečnosti). A právě na ty se vedení radnice zaměřuje letos a chce je také řešit v následujícím období.

Prioritu v tomto roce přitom dostaly přechody, jejichž řešení požaduje vedle odborné studie také veřejnost, především rodiče dětí z mateřských škol. Ti své podněty předali na přelomu roku zástupci starosty pro dopravu Pavlu Sladkovskému.

„Zapracovali jsme jejich podněty do našeho plánu investic do zvyšování bezpečnosti chodců v městské části. Plníme tím naši dohodu s občanskými iniciativami, že dáme přednost řešení lokalit, kde se názor odborníků shoduje s prioritami veřejnosti. Chceme do rozhodování občany co nejvíce zapojovat. Proto také při investicích do změn v jednotlivých lokalitách sbíráme nejdříve formou anket na webu a v Radničních novinách podněty, které následně dopravní odborníci zohledňují ve výsledných řešeních,“ vysvětlil místostarosta Sladkovský.

Tímto způsobem nyní vzniká například studie dopravního řešení v okolí křižovatky Rokycanova - Prokopova, ke kterému se občané vyjadřovali v internetové anketě v průběhu května. Jejich podněty nyní slouží jako podklad pro dopravní inženýry, kteří projektují výsledné řešení organizace dopravy v této lokalitě.

Celkově tak radnice v letošním roce investuje do zvyšování bezpečnosti v ulicích Prahy 3 bezmála 18 milionů korun. Podle Pavla Sladkovského počítá s obdobnou investicí také v příštím roce.

„Na zasedání rady městské části jsme se v květnu jako vůbec první česká obec připojili k Dekádě aktivit pro bezpečnost silničního provozu vyhlášené OSN na léta 2011 – 2020. Chceme těmito velkými investicemi do bezpečnosti maximálně omezit podíl chodců a především dětí v třetí městské části na každoročních tragických bilancích nehodovosti,“ řekl místostarosta Sladkovský.

Které přechody budou upraveny:

    * Olšanská - Nákl. nádraží Žižkov
    * Táboritská - Lipanská
    * Prokopova - Chlumova
    * Slezská - Čáslavská
    * Slezská - Hradecká
    * Slezská - Písecká
    * Kubelíkova - Slavíkova
    * Kubelíkova - Fibichova
    * Kubelíkova - Chvalova
    * Kubelíkova - Čajkovského
    * Rokycanova - Jeseniova
    * Roháčova - Černínova
    * Roháčova – Ostromečská
    * Slavíkova - Jiřího z P., Zvonařova, Křížkovského
    * nám. J. z Lobkovic - Slezská
    * U Rajské zahrady - Vlkova

www.praha3.cz