Přechody vytipované rodiči byly opraveny

Koncem ledna předali zástupci sdružení Pražské matky společně s rodiči z Prahy 3 zástupci starosty Pavlu Sladkovskému výsledky ankety „Bezpečná cesta do školky,“ ve které mapovali přechody pro chodce. Místostarosta jim slíbil, že radnice jejich připomínky zohlední v plánu investic do přechodů, který připravila na základě vlastní bezpečnostní analýzy. V pondělí 3. září pozval Pavel Sladkovský zástupce iniciativy na žižkovskou radnici znovu, aby je seznámil s výsledky.

Bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce byly jednou z programových priorit žižkovské radnice. Třetí městská část si již v roce 2009 nechala zpracovat rozsáhlou analýzu, která mapovala bezpečnostní rizika na více než 170 přechodech. Na základě této odborné studie pak byly vytipovány prioritní úpravy. V roce 2009 a 2010 se radnice zaměřila na přechody, které dopravní odborníci označili za nebezpečné, v následujícím roce pak radnice chtěla rozjet úpravy přechodů z kategorie „nevyhovující.“ Do této kategorie podle výsledků studie spadalo několik desítek přechodů.

V rámci lednového jednání s občanskými iniciativami proto zástupce starosty Pavel Sladkovský slíbil, že prioritu v letošním roce dostanou přechody, u kterých se názor odborníků shoduje s výsledky ankety.

Na desítkách takto vytipovaných přechodů proto proběhlo místní šetření, kterého se vedle zástupců úřadu zúčastnili také dopravní policisté, odborníci, někdy dokonce učitelky mateřských škol, které přes tyto přechody vodí děti. Pozván byl také zástupce rodičů, kteří zpracovávali anketu „Bezpečná cesta do školky.“

Celkem radnice připravila 25 úprav přechodů vytipovaných rodiči. Většina z nich již byla realizována, u některých probíhá stavební řízení a ke konečným změnám by mělo dojít na počátku příštího roku.

„Celkem jsme do oprav, budování a bezpečnostních úprav přechodů v letošním roce investovali 18 milionů korun. Věřím, že se mi obdobně rozsáhlou investici podaří prosadit i na příští rok. Také u dalších investičních akcí budeme zohledňovat připomínky občanů, letos jsme uspořádali anketu k řešení dopravy v okolí nepřehledné křižovatky Rokycanova-Prokopova, na dopravní řešení v okolí jsme se ptali i v anketách O nejoblíbenější dětské hřiště v Praze 3 a v průzkumu ke kvalitě mateřských škol v městské části,“ uvedl místostarosta Pavel Sladkovský.