Představena nová publikace Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Městská část Praha 3 představila 26. ledna na tiskové konferenci, pořádané ve spolupráci s Asociací cestovních kanceláří, publikaci Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, ve které je na tuto stavbu pohlíženo zejména ve vztahu k Pražské památkové rezervaci a k památkám UNESCO.

Prezentace publikace se za městskou část Praha 3 zúčatnila starostka Vladislava Hujová a její zástupce pro oblast kultury Pavel Sladkovský. Pozvání na akci přijal také odborník na otázky UNESCO Michal Beneš (Ministerstvo kultury ČR), farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Zdenek Wasserbauer, I. rada slovinského velvyslanectví Jakob Štunf, ředitelka pro turistický ruch Jaroslava Nováková (PIS) a architekt, koordinátor a spoluautor publikace Ivan Vavřík.

Autorka Dana Schlairchertová se v úvodu publikace věnuje portrétu slovinského architekta Josipa Plečnika, jeho pobytu v Praze i vztahu k našemu hlavnímu městu. Zevrubně popisuje i peripetie soutěže na postavení kostela, která byla vypsána už v roce 1919. Zmiňuje zde i jednotlivé Plečnikovy varianty návrhu. Následující kapitoly se zabývají exteriérem a interiérem kostela. V samostatných kapitolách autorka představuje hlavní i vedlejší oltáře, křtitelnici, osvětlení, okna. Další oddíly pojednávají o sakristii, kryptě a podvěží – tedy místech, kam se návštěvníci běžně nedostanou.

Autorka neopomíjí ani Plečnikův přínos k vytvoření moderního sídla československého prezidenta, jeho působení na Pražském hradě. Jeho rukopis nesou mimo jiné i zahrady, nádvoří i reprezentační prostory Hradu.

Průvodce je vybaven více než čtyřmi desítkami barevných fotografií Rudo Prekopa, které přináší mimo celkových záběrů interiéru i exteriéru i mnoho snímků detailů, jako jsou skleněné vitráže, svítidla či sochařská výzdoba. Nechybí zde ani reprodukce stavebních plánů.

V závěrečné části najdeme výběr z literatury, která se vztahuje k tématu, kompletní seznam uměleckých děl, které se v kostele nachází, a jsou zde zmíněny i všechny opravy, kterými budova od svého vysvěcení v roce 1932 prošla.

Průvodce je zatím k dispozici i v anglické, německé a slovinské mutaci. Publikace není volně prodejná, ale je ji možné získat na Odboru kultury Úřadu MČ Praha 3 a také v pobočkách Pražské informační služby.

www.praha3.cz