Připomínka povýšení Žižkova na město

V květnu uplynulo 130 let od doby, kdy byl Žižkov povýšen na město.Městská část Praha 3 k tomuto výročí uspořádala před historickou budovou žižkovské radnice v pátek 13.května velké oslavy.

Jako kdyby byly hodiny na Havlíčkově náměstí kouzelné a otočily ručičkami o více než sto let. Dámy v sukních se slunečníky v doprovodu pánů v cylindrech korzovaly, cyklisté zručně kroužili na vysokých kolech, kluci roztáčeli káču a holky se pokoušely přijít na kloub kuželkám. K tomu všemu vyhrávalo chvíli smyčcové trio, chvíli vojenská kapela a občas zazněly i žižkovské hospodské písně v podání Péra za kloboukem.

Na klid a pořádek dohlíželi četníci, ostrostřelci, technické pomůcky právě vynalézal František Křižík, jen ten císařpán nějak nepřišel. Objevili se zato mnozí žižkovští starostové, ten první – Hartig, druhý Wertmüller, další Bláha - setkání s nimi si ovšem nenechali ujít ani politici současní - v čele se starostkou Vladislava Hujovou a jejími zástupci - pány Matuškem, Hellerem, Sladkovským i Kalouskem.

Společně pozvali ctěnou veřejnost na prohlídku radnice, o kterou byl značný zájem. Celé odpoledne bylo věnováno živé výuce žižkovských dějin a připomenuly se mnohé kapitoly z historie… například ze stavby radnice nebo rozpouštění sněmu.

Za pomoci žižkovských dobrovolníků a bedlivého dozoru četnictva byla vztyčena první žižkovská májka, následně byl i nalezen klíč od radnice, který byl důkladně ukryt. Milovníci historických zbraní se dočkali i výstřelů z replik hmoždíře - všichni si mohli představit, jak se tenkrát ohlašovalo poledne.

Veselé odpoledne v duchu divadelních her dalšího žižkovského „usedlíka“ Járy Cimrmana připravila radnice spolu s Divadlem v Pytli a klubem vojenské historie Gardekorps.

www.praha3.cz