Připraveny letní programy pro děti

Městská část ve spolupráci s neziskovými a volnočasovými organizacemi připravila na letošní rok rozšířenou nabídku prázdninových programů pro děti.

„Mateřské školy se již v březnu a dubnu dohodly s rodiči na letní provozní době tak, abychom umožnili personálu mateřských škol zasloužené čerpání dovolených. Na červenec a srpen jsme však ve spolupráci s mateřskými centry Nová trojka a Paleček, s domem dětí a mládeže Ulita a také se skauty dohodli alternativní programy,“ uvedl zástupce starosty Jiří Matušek.

Tyto programy podpořila městská část v rámci udělených grantů 250 tisíci korunami. Rodičům dětí od tří do sedmi let tak v červenci nabídne prázdninovou školku RC Paleček, v srpnu pak obdobný program zajistí Rodinné centrum Nová trojka. O děti bude postaráno každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin. V ceně jsou zahrnuty dvě svačiny, oběd  a pitný režim. O děti se budou po celou dobu starat kvalifikované lektorky.

Paleček má pro děti připraven bohatý program. Hlavní tématikou budou letos v červenci hry na indiány. Nová Trojka si pak pro změnu na srpen pro děti připravila program s názvem Prázdninový cirkus v Nové Trojce. Centrum pro předškolní děti od 3 do 6 let v domě dětí a mládeže Ulita bude fungovat od 18. července do 12. srpna a pro děti v tomto období nabízí celodenní péči, včetně svačin a obědů.

Na jednotlivé dny či týdny je třeba se hlásit přímo v jednotlivých centrech. Program, informace a přihlášky pak rodiče naleznou na webových stránkách jednotlivých organizací.

www.rcpalecek.cz
www.ulita.cz
www.novatrojka.cz

Starším dětem je určena nabídka skautského 4. přístavu Jana Nerudy. Ve své klubovně  na Křížku nabízí po celé léto (šest týdenních turnusů od  18. 7. do 26. 8.) program formou příměstských táborů pro kluky a holky od 4 do 10  let. Se skauty je ale možné vydat se i na víkendové výpravy.

www.praha3.cz