Proběhla další kontrola heren

Na kontrolu žižkovských heren vyrazili v pátek v noci strážníci městské policie spolu s úředníky a starostkou městské části Praha 3 Vladislavou Hujovou.

S kontrolou se začalo na Koněvově ulici, která je heren a barů plná. Do heren nejdříve vstupovali městští strážníci a následovali je úředníci. Kontroly probíhaly v klidu, bylo vidět, že provozovatelé jsou na takovéto akce zvyklí, a všichni bez zbytečných průtahů předkládali doklady ke kontrole. Strážníci pod velením šéfa obvodního ředitelství městské policie Dušana Machoně  hned v první herně objevili dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Tyto osoby poté převzala přivolaná hlídka Policie ČR.

Zástupce živnostenského odboru kontroloval, zda provozovatelé mají v pořádku živnostenská povolení, další kontrola - tentokrát z odboru občansko správního - se týkala platné evidence povolených automatů. Zásahu byla přítomna také pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí, neboť jedním z cílů páteční akce bylo zjistit, zda je respektován zákaz pobývání osob mladších 18 let v hernách a samozřejmě i zákaz podávání alkoholických nápojů  nezletilým.

Kontrola se nevyhnula ani oblíbeným žižkovským hudebním klubům - Matrixu a XT3. Zde je vše v pořádku, popíjející hosté jsou evidentně plnoletí.

Policisté dobře vědí, že okamžitě po opuštění první herny, jsou majitelé dalších telefonicky varováni, naplánované kontroly ale přesto pokračují. Další herny zejí prázdnotou a obsluha předkládá požadované doklady. „Během celého večera jsem nenarazil na žádná závažná pochybení, i když zcela bez vad to také nebylo,“ uvedl zástupce živnostenského odboru.

Stejně hodnotí večerní akci i zástupci dalších odborů. Co pálí všechny stejně, je existence videoloterijních terminálů, které povoluje ministerstvo financí a obec je musí na svém území strpět. Další vadou na kráse je i několik kasin, což jsou vlastně soukromé podniky provozující hazard, kam policie ani úředníci vstoupit nesmí. Na potřebě hazard regulovat, či jej zcela zakázat se shodují všichni. A tady - na dolním Žižkově -  by to opravdu velmi prospělo.

„Samozřejmě, že žádná z heren není umístěna v domě, který je v majetku městské části. I k žádostem o umístění dalších  videoloterijních přístrojů se vždy vyjadřujeme negativně, nicméně jejich konečné povolení je v kompetenci ministerstva financí.  Netrpělivě čekáme na schválení nového zákona a pak se budeme snažit všemi dostupnými zákonnými prostředky počet heren minimalizovat,“ uvedla starostka Hujová.

„Během celé páteční akce dvanáct strážníků zkontrolovalo 38 provozoven, z toho 13 s výherními hracími automaty, prověřili celkem 97 osob. Bohužel v jedné z restaurací jsme zadrželi i šestnáctiletého chlapce pod vlivem alkoholu,“ doplnil ředitel městských strážníků v Praze 3 Dušan Machoň.

Málo platné, Žižkov má sice nepochybně genia loci, krásné parky, historické centrum, ale také velké množství heren, zastaváren a jiných „nevítaných“ podniků.

www.praha3.cz