Proběhlo vyhlášení grantových témat

Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo v září tohoto roku novelizované zásady, podle kterých je vyhlášeno 12 grantových témat rozdělených do tří tematických oblastí. Uzávěrka podání žádostí z Grantového a podpůrného fondu je nově stanovena na 15. prosinec 2011.

Celkem dvanáct grantových témat bylo rozděleno do tří hlavních kategorií: oblast kultury, rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a zachování kulturního dědictví. Z grantového balíku vypadlo letos financování sociální a zdravotní oblasti. Podporu poskytovatelům služeb v této oblasti bude nově rozdělovat ze svého fondu sociální a zdravotní komise rady městské části. Finanční podporu městské části organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže pak bude nově přidělovat Nadační fond Jaroslava Foglara.  

V letošním roce rozdělil grantový výbor celkem 14 milionů korun, také na budoucí rok plánuje radnice rozdělit podobný finanční obnos. „Do rozpočtu na rok 2012 budeme prosazovat, aby byl balík peněz, který grantový výbor rozděluje, zhruba ve stejné výši, jako letos. Vzhledem ke změnám ve struktuře a počtech vyhlášených témat, bude jednotlivým organizacím ve výsledku přiděleno finančních prostředků dokonce víc než letos,“ řekl zástupce starosty Pavel Sladkovský.

Žadatele o grantovou podporu čeká nový interaktivní formulář. Formuláře, potřebný počítačový program, metodický návod i znění nových zásad naleznou žadatelé na internetových stránkách městské části.

www.praha3.cz