Projekt obnovy parčíku bude upraven podle dohody s obyvateli

Žižkovská radnice upraví projekt obnovy parčíku v Kouřimské ulici podle podnětů od občanů. Na změnách se dohodli na společném jednání zástupce starosty Pavel Sladkovský se zástupci občanského sdružení Park Kouřimská, zástupci občanských iniciativ a předsedkyní nadace Karla Hartiga Milenou Kozumplíkovou, která obnovu parku iniciovala.

Malou zelenou oázu v husté vinohradské zástavbě zachránila radnice před třemi roky. Soukromý pozemek, který byl veden jako stavební parcela získal developer, který zde chtěl postavit pětipodlažní dům. Žižkovská radnice, která s ohledem na zahuštěnost okolní zástavby považovala výstavbu za urbanistický zločin, dala investorovi jasně najevo, že jeho záměru bude všemi dostupnými prostředky bránit a nakonec se s ním dohodla na odkoupení parčíku.

V prosinci loňského roku městská část představila plán obnovy této malé zanedbané zelené oázy občanům v Radničních novinách a na webu.

„Nový park je koncipován jako uzavřená, až tajemná, romantická zahrádka, poskytující klid a azyl uprostřed města, zároveň ale nabízející i atraktivní pohled kolemjdoucím i obyvatelům sousedních bytových domů,“ popsal tehdy svůj projekt autor studie Ing. Arch. Ivan Plicka.

Studii, jenž vznikla ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Hartiga, měli občané možnost do konce ledna připomínkovat. A fakt, že je o budoucí podobu parku mezi místními obyvateli zájem, potvrdil i počet podnětů, kterých na žižkovskou radnici došlo do konce ledna šedesát dva.

Většina občanů podpořila koncept tajemné zahrady, hlavní výhrady měli k počtu stromů i jejich druhovému složení, jak jej navrhnul architekt. „Dali bychom přednost tomu, aby toto místo spoluutvářelo více stromů, a to takových, které mají v dané lokalitě svou tradici. Navrhované katalpy se dle našeho soudu hodí spíše do moderní zástavby,“ napsali manželé Divišovi z Kouřimské ulice ve svém podnětu, ke kterému se připojili další desítky místních obyvatel. Ti se také vyslovili proto, aby byl prostor osazen více než čtyřmi stromy, jak navrhovala studie.

Většina respondentů také podpořila myšlenku, aby park připomínal památku básníka Františka Halase, který nedaleko žil, vyslovila se však proti případné změně názvu adresy, která by způsobila řadu administrativních potíží místním obyvatelům.

Drtivá většina respondentů se také vyslovila proto, aby byl park, jenž má být obehnán nízkým plůtkem, nepřístupný psům. Pro otevření projektu pejskařům byli jen čtyři respondenti.

Také na společném jednání radnice s občany byla otázka počtu a druhu stromů v obnoveném parku nejdiskutovanějším bodem. Především šlo o otázku vykácení stávajících lip a jejich nahrazení javory babyky, které do parku navrhlo oddělení zeleně jako alternativu za původně zamýšlené katalpy.

„Naprosto chápu, že kácení vzrostlých stromů je vždy pro místní obyvatele velmi citlivou otázkou. My jsme si však nechali udělat dendrologický posudek, který jasně ukázal, že tři stávající stromy je nutné stejně ze zdravotního hlediska pokácet a i životnost dalších nemusí ani při velmi intenzivní péči přesáhnout deset let. Lípy podle odborníků nejsou pro takto zatíženou lokalitu vhodnou dřevinou. Z koncepčního hlediska jsme proto navrhovali je všechny nahradit novými javory s tím, že nepůjde o malé stromky, ale o vzrostlé kultivary o obvodu kmene až 26 centimetrů a výškou 4 až 5 metrů. I tak jsme byli připraveni ustoupit, ale zástupci občanů nakonec tato odborná stanoviska dendrologů akceptovali, což velmi vítám,“ uvedl zástupce starosty pro zeleň Pavel Sladkovský.

Podle dohody by tak stávající výsadbu mělo v parku v Kouřimské nahradit 8 až 9 javorů. Tento návrh nakonec po navýšení počtu stromů a ujištění, že půjde o vzrostlé kultivary, kterým radnice věnuje intenzivní péči, přistoupili i zástupci občanského sdružení Park Kouřimská i občanských iniciativ.

„Byl jsem proti kácení stromů, protože jsem, pokud je to možné, vždy proti kácení vzrostlých stromů. Ale v tomto případě uznávám argumenty, protože dávají smysl,“ dodal k tomu pan Evžen Diviš, který inicioval největší podnět okolních obyvatel.

Na základě uzavřených dohod bude vypracován konečný projekt pro obnovu parčíku tak, aby práce mohly začít ještě letos.

www.praha3.cz