Půjčka pod stromeček? Tři otázky, které by měly zaznít před podpisem smlouvy

Vánoce jsou každoročně vrcholem sezóny v oblasti spotřebitelských úvěrů. Spolu s tím však stoupá i riziko nezodpovědného zadlužování a zvyšuje se počet spotřebitelů, kteří se stanou obětí nekalých praktik rizikových poskytovatelů úvěru. Evropská komise proto v rámci své informační kampaně připomíná spotřebitelům, jaká práva v oblasti úvěrů mají a jak se vyhnout případným problémům.  

Zatímco počet lidí, kteří požádají o spotřebitelský úvěr, se rok od roku zvyšuje, obecná informovanost v této oblasti má stále své mezery. Dokládají to výsledky průzkumu, který pro Evropskou komisi provedla společnost TNS. Pouze 17 % dotazovaných uvedlo, že velmi dobře znají svá základní práva týkající se spotřebitelského úvěru. Nejnižší je povědomí o možnosti odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu.

„Už několik měsíců před Vánoci jsou spotřebitelé vystaveni masivní reklamní kampani, která nejen že je motivuje více utrácet za vánoční nákupy, ale zároveň jim ukazuje cestu, jak pořídit dárky i bez aktuálně volných finančních prostředků. Následky Vánoc na dluh pak pozorujeme v našich poradnách, kam pravidelně na začátku roku zavítá mnohem více klientů než v jiných obdobích,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. 

Tři otázky, které by si měl každý spotřebitel položit, než požádá o spotřebitelský úvěr

Skutečně potřebuji půjčku?
Přestože za žádostí o úvěr stojí často ušlechtilé důvody, jako je snaha potěšit někoho blízkého nebo znásobit radost dětí z vánočních dárků, mělo by to být až poslední, krajní řešení. Neexistuje levnější způsob, jak své blízké potěšit? Nemůže finančně vypomoci někdo z rodiny nebo přátel? Nebylo by možné promluvit se zaměstnavatelem o vánočním bonusu nebo mimořádné záloze na následující plat? 

Nenabídnou mi jinde výhodnější podmínky?
Pokud se spotřebitel skutečně rozhodne pro úvěr, měl by se nejprve informovat o základních principech spotřebitelských úvěrů, terminologii a základních právech garantovaných zákonem. Jedním z nich je právo na informace v jednoznačném standardizovaném formátu, v tzv. Evropském standardizovaném informačním formuláři. Díky tomu lze jednoduše porovnat jednotlivé nabídky a vybrat si tu nejvhodnější. Spotřebitelé si totiž často neuvědomují, že i nízké půjčky v řádech tisíců korun je mohou kvůli vysokému úroku vyjít i na dvojnásobek.

Vím, co dělat v případě nenadálých potíží?
Každý spotřebitel by měl vědět, že má právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 pracovních dní od podpisu. V případě jakýchkoli pochybností nebo náznaku potíží je vhodné toto právo využít. Pokud se spotřebitel dostane do potíží až v průběhu čerpání úvěru, důležité je začít řešit problém okamžitě, a to s poskytovatelem, případně s některou z občanských poraden, které nabízejí bezplatné služby lidem ve finanční tísni. Zcela nevhodné je snažit se vyřešit dluh žádostí o novou půjčku, tento krok vede k začarovanému kruhu stále většího zadlužování. 

Pozor na rizikové poskytovatele  

Zvýšené poptávky po spotřebitelských úvěrech využívají i rizikoví poskytovatelé půjček. Ti těží z nezkušenosti spotřebitelů a používají nekalé praktiky, které i nevinně vypadající půjčku mohou proměnit ve velký problém. Zde jsou některé z nich: 

•    Automatické obnovování nechtěných revolvingových úvěrů – spotřebitelé si často při uzavírání smlouvy neuvědomí, co revolvingový úvěr znamená. Po jeho vyčerpání a splacení dochází k automatickému opakovanému obnovování úvěru, spotřebitel se tak stává dlužníkem, aniž by to tušil nebo o to stál. 
•    Sankce neodpovídající výši půjčky – pozor na neúměrně velké pokuty například za pozdní splátky, které mohou být skryty v mnohastránkových smluvních podmínkách psaných drobným písmem.
•    Vysoké poplatky za předčasné splacení – toto je samozřejmě problém pouze u půjček, které nejsou chráněné zákonem o spotřebitelském úvěru. U klasických spotřebitelských půjček je maximální výše poplatků za předčasné splacení omezena.

Kampaň zaměřená na spotřebitelské úvěry

Informační kampaň Evropské komise cílí primárně na mladé lidi ve věku 18–35 let, kteří uvažují o svém prvním spotřebitelském úvěru a mohli by potřebovat relevantní informace. Kampaň probíhá ve spolupráci s více než dvaceti lokálními partnery z řad spotřebitelských asociací, neziskových organizací a poskytovatelů úvěrů. Cílem je zajistit co největší dosah kampaně v České republice.

Tři klíčová práva, která kampaň medializuje:

•    právo požadovat před uzavřením smlouvy základní informace v jednoznačném standardizovaném formátu (tzv. Evropském standardizovaném informačním formuláři);
•    právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu;
•    právo splatit spotřebitelský úvěr kdykoli dříve, než bylo stanoveno při podpisu úvěrové smlouvy.

Více informací o kampani naleznete na internetu: http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver