Radnice podpořila projekt Chodci sobě

Městská část Praha 3 se zapojila do projektu Chodci sobě, který spustila občanská sdružení Pražské matky a Oživení. Projekt má občanům pomoci centralizovaně upozorňovat na problémy v dopravě v jednotlivých městských částech tím, že je uvedou na webovém portálu www.chodcisobe.cz.

Tyto podněty sice žižkovská radnice vyřizuje standardně prostřednictvím svého odboru dopravy, nový portál neziskových organizací je ale další cestou, jak zohledňovat názor veřejnosti při řešení projektů ke zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Prostřednictvím webového portálu Chodci sobě budou podněty občanů (fotografie či videa z problémových míst a jejich popis) evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány samosprávám příslušných městských částí. Samosprávy jej budou moci využít k získání komplexnějšího přehledu o problémech chodců ve své lokalitě a k informování občanů o dalším postupu při jejich řešení. Občané budou mít možnost sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej, odebírat novinky o zaslaných podnětech, hlasovat o nejproblematičtějších místech a díky propojení se sociálními médii mezi sebou komunikovat.

„K vytvoření portálu nás dovedly naše dlouholeté zkušenosti z realizace programu Bezpečné cesty do školy, díky kterému bylo v Praze upraveno přes 60 nebezpečných nebo dopravně přetížených lokalit,“ uvedla koordinátorka projektu Petra Lukešová ze sdružení Pražské matky.

Místostarosta Pavel Sladkovský (vpravo) na jednání s předsedkyní sdružení Pražské matky Jarmilou Johnovou (vlevo) a zástupci občanských iniciativ.

Žižkovská radnice projekt uvítala, protože průzkum názoru veřejnosti považuje za důležitou součást řady projektů, které v současnosti realizuje pro zvýšení bezpečnosti chodců v dopravě. Jen v loňském roce do těchto projektů městská část investovala 18 milionů korun, v letošním roce počítá s obdobnou částkou.

„Podněty občanů jsou pro nás standardní součástí při změnách přechodů pro chodce. Proto vyhlašujeme před spuštěním investičních akcí ankety v Radničních novinách i na internetových stránkách, diskutujeme s učitelkami z okolních škol a školek nebo s rodiči o bezpečnosti přechodů v okolí dětských hřišť. Tyto podněty pak předáváme dopravním odborníkům, aby je zapracovali do výsledných projektů. Věřím, že nový portál bude další platformou, kde tento postup budeme moci ve spolupráci s občanskými sdruženími realizovat,“ uvedl zástupce starosty pro dopravu Pavel Sladkovský.

www.praha3.cz