Rekonstrukce v aule školy ukončena

Aula základní školy Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici má po půlroční rekonstrukci opět svůj historický vzhled. V pondělí 28. března se reprezentativní prostory školy za přítomnosti starostky Vladislavy Hujové a jejího zástupce Jiřího Matuška opět slavnostně otevřely pro školáky, ale i pro veřejnost.

Přítomné přivítala ředitelka školy Břetislava Mardešičová a seznámila je s průběhem rekonstrukce auly.

Během půlročních prací byly opraveny ozdobné štuky stěn, nejprve byly pomocí skalpelů a měkkých kartáčků očištěny, poté byly plasticky doplněny a vytmeleny poškozené prvky. Interiér byl nově vymalován tak, aby barevně odpovídal odstínům, které nalezl provedený restaurátorský průzkum.

„Budova školy je pro své historické a architektonické kvality vedena jako nemovitá kulturní památka a památkově chráněná je také školní aula. Rekonstrukční práce v aule tak  prováděli pouze restaurátoři s povolením ministerstva kultury,“ popsala ředitelka Břetislava Mardešičová.

Truhláři opravily dveře a obnovili jejich původní kazetový vzhled. Rekonstruovalo se také dřevěné obložení stěn podle originálního, které zůstalo zachované za tělesy ústředního topení. A nové podoby se dočkala také parketová podlaha, která byla před rekonstrukcí ukrytá pod kobercem.

„Nová aula bude sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti. V září se tu například odehraje jeden z koncertů v rámci hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Také to je výrazem dlouhodobé snahy radnice otevírat školy i směrem k širší veřejnosti a činit z nich prostor, kde se mohou odehrávat třeba takovéto kulturní události,“ dodal zástupce starosty pro oblast školství Jiří Matušek.

www.praha3.cz