Řidič senior ohrozil na silnici 53% Čechů

Na jaře letošního roku Asociace dopravních psychologů spustila průzkum zabývající se veřejným míněním o seniorských řidičích. Data jsou stále ve sběru, ale první výsledky jsou již známy. Společně s Asociací dopravních psychologů se do projektu aktivně zapojil i Autoklub ČR, který se seniorské problematice věnuje dlouhodobě.  Z průzkumu například vyplývá, že 53% respondentů se setkalo s tím, že je při jízdě v autě ohrozil řidič senior. „Autoklub ČR se věnuje seniorské problematice aktivně a dlouhodobě. Úzce spolupracujeme i s Radou seniorů v ČR. Průběžné výsledky průzkumu ukazují, že problematice je nutné se systematicky věnovat. I proto nyní pracujeme na obsahu bezplatných kurzů, které by řidičům seniorům pomohly při zvládání krizových dopravních situací,” říká projektový manažer silničního provozu Autoklubu ČR Robert Vacek.  

Průzkumu se prozatím zúčastnilo na 400 aktivních řidičů respondentů (46% mužů a 54% žen)  v průměrném věku 36 let. Vlastní průzkum se skládá ze 7 základních otázek. Se statistik vyplývá, že nadpolovina českých respondentů zná ve svém okolí seniora, který z nějakého důvodu své auto již nezvládá řídit bez problémů (52%). Nejde tady o nějaké utlačování seniorů, ale hlavně o prevenci. S věkem se člověku snižují schopnosti rychlé reakce, pozornosti, horší se zrak. Pokud by se řidič senior vyhýbal povinnosti lékařské prohlídky (potvrzení o prohlídce mít nebude), může to pro něj znamenat značné komplikace. „Potvrzení o lékařské prohlídce je důležitým dokumentem, když řidič senior způsobí dopravní nehodu. Na absenci této prohlídky a dokladu o něm je nahlíženo jako na absenci řidičského průkazu jako takového,” říká Robert Vacek. Za takových okolností by se mohlo stát, že pojišťovna po řidiči, který nehodu způsobil, bude následně vymáhat škodu, kterou již proplatila poškozenému. Může přitom jít i o miliony korun. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že za „řidiče - seniora” považuje 38% dotázaných osobu starší 65 let. 

Většina dotázaných českých řidičů (62%) si nemyslí, že by měla být stanovena zákonná hranice pro možnost držení řidičského průkazu. Převážná část jmenovaných rizik ve stáří, spojených s řízením automobilu se týkala pomalých reakcí. „S vyšším věkem rostou určitá zdravotní rizika, která mohou mít vliv na schopnost řízení motorového vozidla. Určit však optimální věkovou hranici, od kdy může být vyšší věk překážkou v řízení, je velmi složité, protože zdravotní a psychický stav jsou vysoce individuální záležitostí,” říká dopravní psycholožka Lenka Šrámková. V létě, kdy jsou zvýšené nároky na řidiče a obzvláště na řidiče staršího data narození, je vhodné připomenout několik zásad, které Autoklub ČR doporučuje. „Starším řidičům doporučujeme dodržovat pitný režim v horkých dnech, vzdušné a pohodlné oblečení. Jestliže není vůz, zejména při dlouhých cestách, vybaven klimatizací je vhodné volit co největší část cesty například v ranních hodinách,” dodává Robert Vacek. 

Za další rizika respondenti považují fyzická omezení seniorů, kam spadá jak zvýšená fyzická zranitelnost, tak i vyšší možnost projevu zdravotních obtíží za volantem. Respondenti také jmenovali neochotu seniorů vzdát se zažitého způsobu jízdy a adaptovat se na nové podmínky. Mezi pozitivy vztahující se k řízení automobilu v pokročilém věku se v odpovědích respondentů objevovala zkušenost seniorů (při pravidelném ježdění) a osobnostní charakteristicky jako vyrovnanost, klid, systematičnost a opatrnost.