Sberbank CZ snižuje uhlíkovou stopu

Sberbank CZ se jako první banka v ČR zapojila do programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Přes zvyšování počtu klientů a zaměstnanců dokázala během loňského roku snížit emise skleníkových plynů o 13,6 %. Meziročně se jedná o úsporu 259 tun CO2e, to odpovídá zplodinám ze 155 aut při provozu 10 000 km ročně. Stejné množství CO2 pohltí 280 jedlí za 60 let svého života.  

Celková uhlíková stopa Sberbank CZ klesla za rok 2016 o 13,6 %. Ještě více poklesla celková uhlíková stopa vztažená na jednoho zaměstnance – o 21,1 %. „To je příznivý výsledek, který odráží energeticky úsporná opatření v bance,“ hodnotí v právě vydaném certifikátu organizace CI2, o. p. s., která je garantem programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. 

„Sberbank CZ je mezi prvními významnými firmami v Česku, které získaly certifikát osvědčující zapojení do českého programu podporujícího dobrovolná opatření na ochranu klimatu v podnikatelském sektoru. Energetická úspornost byla jedním z rozhodujících kritérií při výběru nového sídla banky, která se na začátku roku 2016 přestěhovala do ekologicky šetrného kancelářského objektu Aviatica. Dalším opatřením je například zavedení CareShare, což jsou sdílené jízdy služebními auty,“ vysvětluje Karel Soukeník, člen představenstva Sberbank CZ.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně podporuje veřejně prospěšné projekty. V rámci dobrovolnických aktivit vysadili zaměstnanci banky již tři lesy – jeden v Podještědí a dva v Beskydech. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou 2016, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí. 

Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám či produktům firmy v daném kalendářním roce. Postupy stanovení emisí GHG jsou kodifikovány v normě CSN ISO 14064 – Skleníkové plyny, ISO 14067 – Uhlíková stopa produktu a mezinárodním standardem GHG Protocol. Výsledná uhlíková stopa se nejčastěji stanovuje v tunách ekvivalentních emisí oxidu uhličitého (CO2e).

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015. Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.