Síť sociálních služeb Naděje v Ústeckém kraji je ve vážném ohrožení

Sociální služby, které poskytuje Naděje a další subjekty na území Ústeckého kraje, se ocitnou počínaje rokem 2012 bez finančního zajištění. V Ústeckém kraji jsou od roku 2009 financovány z individuálního projektu Sociální služby v Ústeckém kraji, který je financován dotací Ústeckému kraji z Evropského sociálního fondu.

Z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí však byla náhle zrušena možnost pokračování v návazném projektu od roku 2012 a současně nebyla nastíněna vize, jak bude financování služeb v dalších letech podpořeno.

Naděje působí v Ústeckém kraji od roku 2003 a podobnou problematiku sociálního začleňování řeší po celém území ČR již 20 let. V Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Klášterci nad Ohří poskytuje Naděje tyto sociální služby: tři azylové domy pro rodiny a jednotlivce s celkovou kapacitou 98 míst, dále noclehárnu s kapacitou 10 lůžek, terénní programy ve více než 60 sociálně slabých rodinách a sociálně aktivizační službu pro dalších 20 rodin s dětmi. Tyto služby zajišťuje 32 odborně vzdělaných spolupracovníků.

Vzniklá situace ohrožuje od roku 2012 existenci sociálních služeb Naděje v Ústeckém kraji a hrozí zde jejich omezení, nebo i úplné zrušení. Konec služeb by znamenal prohloubení krize současných klientů, jejich vystěhování z azylových domů a jistě by přinesl i zvýšení nežádoucích společenských jevů v kraji.

www.nadeje.cz