Společnost CTP se stala generálním partnerem yourchance pro roky 2018-20

Společnost CTP a yourchance o.p.s. 19.2.2018 podepsaly smlouvu o tříleté spolupráci na projektu Začni správně. Jedná se o integrační projekt pro mladé lidi odcházející z dětských domovů a pěstounské péče.  

Díky této spolupráci bude už počátkem příštího roku projekt dostupný ve všech regionech, to znamená, že každý člověk z uvedené cílové skupiny bude mít ve své oblasti pobytu doprovázejícího koordinátora, který má za úkol zmapovat jeho potřeby, navrhnout postup řešení dané životní situace a být k dispozici v následujícím období. Hodnotnou součástí projektu je i mentoringový program a různé formy přímé pomoci. Mezi prvními regiony, kde projekt yourchance rozšíří svou působnost jsou kraje Moravskoslezký, Zlínský, Karlovarský a Středočeský. 

Partnerství bylo oficiálně oznámeno 20.2.2018 na 4. dobročinném plese yourchance, který se konal v krásném prostředí paláce Žofín pod záštitou starosty Prahy 1, Ing. Oldřicha Lomeckého. Ředitel marketingu CTP, Júliu Hájek, předal do rukou zakladatelek yourchance, Jany Merunkové a Gabriely Křivánkové plaketu dokládající právě navázanou spolupráci. 

Foto zleva:
Jana Merunková, spoluzakladatelka yourchance, Július Hájek, ředitel marketingu CTP, Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance