Termíny pro svatby v Rajské zahradě

Letně rozkvetlá Rajská zahrada na Žižkově se stane opět dějištěm svatebních obřadů. Kulisy jednoho z nejmodernějších a nejkrásnějších parků v Praze nabízí letos pro slavnostní okamžiky novomanželům žižkovská radnice na místo své Obřadní síně hned ve čtyřech termínech od června do září.

Park Rajská zahrada prošel rozsáhlou obnovou před pěti lety. Jeho areál ve svažitém terénu nad Vysokou školou ekonomickou v Praze nabízí několik sportovišť, hřiště pro děti, posezení s občerstvením, ale také jezírko s umělou horskou bystřinou, obklopenou schody, které vedou k dominantě areálu s nádherným výhledem na pražské panorama – modernímu altánu. A právě tento altán v letních měsících ožije svatebními obřady.

„Altán v Rajské zahradě byl již při obnově parku zamýšlen jako alternativní místo pro slavnostní obřady pořádané žižkovskou radnicí. Svatby v Rajské zahradě se v minulých letech setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, proto je novomanželům nabídneme i v letošním roce a to hned ve čtyřech termínech. Zájemci se mají na co těšit, protože zahrada po pěti letech od rekonstrukce rozkvétá do stále větší krásy a nabízí tak skutečně mimořádnou kulisu pro tyto slavnostní okamžiky,“ uvedl zástupce starosty pro zeleň Pavel Sladkovský.

Rada pro letošní rok určila pro svatby v Rajské zahradě čtyři páteční termíny – 15. června, 20. července, 17. srpna a 7. září. Každý z těchto pátků se bude oddávat hned ve třech časových termínech – od 10.00, 11.00 a 12.00 hodin. Případní zájemci o svatbu v Rajské zahradě si mohou objednat jeden z těchto termínů na matrice Úřadu městské části Praha 3.

„Předem bych chtěla všem zájemcům popřát hodně štěstí na jejich společné pouti životem a také krásné počasí v termínu, který si vyberou. Pro svatební obřady v Rajské zahradě máme samozřejmě připravenu také mokrou variantu zajištění obřadů na místě, doufám však, že ji nebudeme potřebovat,“ dodala starostka Vladislava Hujová.

www.praha3.cz