Tibetský mistr Čhögjal Namkhai Norbu na 3 dny v Praze

Světově proslulá osobnost Čhögjal Namkhai Norbu bude ve dnech 12. - 14. 8. pro širokou českou veřejnost přednášet nauku „velké dokonalosti“ – dzogčhenu v Průmyslovém paláci v Praze Holešovicích. Jeho pobyt bude doprovázen kulturními akcemi jako např. radostné tance Khaita a Tanec vadžry, které jsou vybrány organizací UNESCO a zapsány na seznam světového dědictví. Do Prahy se vrací po 14i letech! Akce je plně otevřena veřejnosti, vstupné je dobrovolné. Pro velký zájem je však doporučeno se na akci přes internet předem registrovat. 

Čhögjal Namkhai Norbu, je jedním z nejvýznamnějších mistrů nauk dzogčhenu (v překladu „velká dokonalost") a zároveň i profesor Neapolské univerzity, jenž byl před několika lety v širším výběru kandidátů na Nobelovu cenu míru. V Praze se bude věnovat předávání životní moudrosti pro harmonický život každého jednotlivce bez rozdílu náboženského vyznání. Více na www.dzogchen.cz.

Dzogčhen je prastaré učení, které pomáhá vést lidi k přirozenému stavu nenásilí, soucitu a laskavost. Poselstvím, které Čhögjal Namkhai Norbu posledních 50 let předává je, že můžeme žít harmonicky i uprostřed každodenního shonu moderní doby. Je možné žít životem, který je uvolněný, pokojný a prostoupený vzájemnou spoluprací. „Přeji si, aby lidé objevili svůj pravý stav. Nejprve svá omezení, která pak mohou osvobodit. Je tu tak možnost dostat se dále, pro generace, co přijdou po nás, které se pak mohou naučit některým důležitým, užitečným věcem. Jestli se to nazývá dzogčhen, nebo ne, nehraje přitom roli. Rozhodující je chápat, že bychom měli překročit svá omezení a snažit se být ve své pravé přirozenosti. Každý jedinec a každá živá bytost mají svou pravou přirozenost, pravý stav. To se snažíme objevit.”, říká mistr Čhögjal Namkhai Norbu. 

Čhögjal Namkhai Norbu se narodil ve východním Tibetu roku 1938 a byl rozpoznán za reinkarnaci velkého mistra již jako dítě. Absolvoval plné tradiční klášterní vzdělání a také se učil u významných mistrů. Roku 1960 musel kvůli okupaci uprchnout z Tibetu. Na pozvání známého orientalisty Giuseppe Tucciho se přestěhoval do Itálie, kde pracoval na Institutu pro Střední a Dálný východ v Římě a vyučoval tibetský a mongolský jazyk a literaturu na Orientálním institutu neapolské univerzity. Pořádal semináře o tibetské józe, medicíně a astrologii. V polovině 70. let začal předávat dzogčhenové nauky. Založil Komunitu dzogčhenu, které se během let staly členy tisíce lidí po celém světě.
Čhögjal Namkhai Norbu založil humanitární organizaci ASIA Onlus, která podporuje zachování tradiční kultury v oblastech Tibetu, Číny, Mongolska, Indie a Nepálu. Pomáhá obyvatelům Tibetu formou rozvojových projektů, jako je stavba nemocnic, škol, zavlažovacích systémů a vodovodů a vzdělávání nejchudších dětí.

Celoživotní dílo je založeno na hlubokém poznání tibetské kultury a pevném odhodlání zachovat toto mimořádné kulturní bohatství živé a užitečné pro moderního člověka.  

„Když jsem opustil Tibet a usadil se na západě, uvědomil jsem si, že učení dzogčhenu je obrovská pokladnice poznání, nezávislá na kulturním kontextu. Může nám pomoci žít lepší život jako lidským bytostem a zároveň podporuje přirozený duchovní a společenský rozvoj.“     

Více informací o Mistrovi, jeho učení i připravované akci zde: https://www.dzogchen.cz/retreat/cs/