UCHAZEČI O PRÁCI STÁLE NEDISPONUJÍ DOSTATEČNOU JAZYKOVOU VYBAVENOSTÍ

Celkem 504 návštěvníků veletrhu JOBS EXPO a LINGUA SHOW se zúčastnilo testu jazykových znalostí, který připravila jazyková škola Channel Crossings. Zájemci si mohli vybrat z pěti cizích jazyků, někteří využili i testování češtiny. Největším favoritem se stal test z angličtiny. Vyzkoušelo si ho téměř 330 zájemců. Menší zájem vzbudily testy z němčiny (15 % testovaných) a francouzštiny (6 %), češtinu absolvovalo 33 zájemců.

Veletrh JOBS EXPO a LINGUA SHOW nabízí každoročně svým návštěvníkům maximum informací o možnostech pracovního uplatnění, rekvalifikací a vzdělávání nejen v oblasti jazyků. Nejvíce návštěvníků veletrhu bylo z věkové skupiny 18 až 35 ¬¬let. Návštěvníci, kteří chtěli zjistit svou jazykovou vybavenost, se mohli u stánku jazykové školy Channel Crossings nechat otestovat z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny či češtiny. 

„Výsledky testování ukázaly, že zájemci o práci často přeceňují své jazykové znalosti a schopnost se cizím jazykem domluvit. Například u testů z anglického jazyka celá pětina respondentů uvedla lepší jazykovou úroveň, než jakou nakonec ukázaly výsledky testů. Podobná tendence se objevila i u testů z ostatních jazyků,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové agentury Channel Crossings.    
 
Mnoho uchazečů o práci ve svých životopisech tvrdí, že jejich angličtina nebo jiný cizí jazyk jsou na „komunikativní“ úrovni. Tento vágní termín je sice poměrně rozšířený, ale nevhodný, protože nabízí subjektivní výklad. Kdy je tedy znalost jazyka „komunikativní“? „Aby uchazeč mohl v cizím jazyce skutečně komunikovat, musí mít úroveň znalostí alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ upřesňuje Bican a pokračuje: „Jak je vidět z výsledků našeho průzkumu, u němčiny dosahuje úrovně alespoň B2 27 % testovaných, u angličtiny je situace o něco lepší, zde na tuto metu dosáhlo 37 % testovaných. Dvě třetiny uchazečů mají tedy před sebou ještě velký kus práce, než budou moct s klidným svědomím označit svoje znalosti za komunikativní.“
 
Doprovodnou službou na veletrhu byla bezplatná jazyková kontrola životopisu v angličtině a francouzštině, příp. v dalších jazycích. „Větší zájem byl logicky o angličtinu, ale byli klienti, kteří měli CV ve více jazykových mutacích, takže jsme zkontrolovali i CV v němčině. Typické chyby v angličtině zahrnovaly psaní velkých písmen v nadpisech, nesourodé používání nominálních a verbálních tvarů při popisu pracovních zkušeností a také doslovné překládání některých výrazů z češtiny,“ dodává Ondřej Douša, manažer jazykové školy Channel Crossings.