V prosinci skokově stoupl počet proseb o pomoc s neplacením výživného

Neplacení výživného je v České republice stále častým problémem. Občas se s ním setká skoro 40 % všech neúplných domácností, asi 25 000 rodičům samoživitelům pak protějšek neplatí pravidelně. Zadlužení neúplných domácností se navíc na sklonku roku meziročně zvýšilo, a to dokonce o celých 12 %. I díky tomu v prosinci skokově stoupl počet žádostí o pomoc s dlužnými alimenty. Vyplývá to z dat Asociace neúplných rodin, která provozuje největší český asistenční program pro bezplatnou pomoc s problematikou výživného VašeVýživné.cz.

Zatímco v listopadu se na VašeVýživné.cz obrátilo asi osm stovek žadatelů, stejný počet program zkontaktoval za prvních 14 dní měsíce prosince. Důvodem je podle samoživitelů a samoživitelek především strach, že finančně nezvládnou svátky a začátek nového roku. Často hraje roli také skutečnost, že partner přestal smluvené výživné v druhém pololetí platit.

„Tato situace se bohužel každoročně opakuje. Na program se obrací rodiče, kteří problém dlouho odkládali a teprve výdaje spojené s koncem roku je přiměly nás kontaktovat,“ zmiňuje Petr Sýkora, ředitel programu VašeVýživné.cz. „Mnozí z nich se do této situace dostali poprvé. Obecně totiž platí, že právě čas mezi letními dovolenými a Vánoci je s ohledem na platební morálku povinných nejhorší.“

Velkým překvapením je nárůst takzvaného rozpočtového schodku v neúplných rodinách, který uvádí rozdíl mezi příjmy a výdaji domácnosti. Ten se podle monitoringu Asociace neúplných rodin meziročně zvýšil o celých 12 %. V praxi to znamená, že více neúplných rodin bude muset sáhnout do úspor a pokud je nemají, budou vystaveni riziku zadlužení.

„Tyto informace jsou určitým překvapením, především s ohledem na růst zaměstnanosti, od kterého jsme si slibovali naopak částečné umoření schodku. Ukazuje se však, že trh s pracovními příležitostmi pro matky s dětmi neroste tak rychle, jak by bylo potřeba. Zároveň se zvyšují náklady na živobytí, a to nejen ve velkých městech,“ uvádí Sýkora. „Valorizace výživného v případě, kdy partner hradící alimenty získá lépe placené zaměstnání pak bohužel neprobíhá automaticky a je poměrně zdlouhavým procesem.“

Sýkora zároveň vzkazuje všem, kteří se chtějí na VašeVýživné.cz obrátit, aby byli trpěliví. Služba má stále kapacitu pomáhat, ale brzdí ji zákonné lhůty, které musí dodržovat. Varuje také před planými sliby ze strany neplatičů.

„Domluva s neplatičem alimentů anebo jejich vymáhání je vždy záležitostí měsíců. Čím dříve začnete problém řešit, tím lépe. Hlavně se opět nenechte před svátky obměkčit těmi, kteří opakovaně zrazují vaši důvěru. Nastavení platných pravidel je něco, co by měly obě strany v zájmu dítěte naprosto samozřejmě respektovat. A já bych byl rád, aby do nového roku vstoupilo co nejvíce rodin s fungujícími dohodami, zajištěným rozpočtem a potažmo s tím s dobrou kvalitou života dětí,“ zakončuje Sýkora.

Kam se obrátit pro bezplatné vyřešení problému?
 
Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde stačí vyplnit jméno, příjmení a kontakt, následně se ozve pracovník Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a pokud případ skončí vymáháním výživného, veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.