Ve středočeském stravování rozdala hygiena pokuty za 207 tisíc korun

28. 02 2022 | Během necelého čtvrtroku středočeští hygienici rozdali pokuty v celkové výši 207 tisíc korun provozovatelům stravovacích služeb jako sankce za nedostatky zjištěné při kontrolách. V devíti z prověřovaných podniků došlo i na uložení dalších opatření směřujících k nápravě. Dvakrát rozhodli o pozastavení výkonu činnosti, ve dvou případech nechali zlikvidovat závadné potraviny a šestkrát nařídili důkladný úklid.

Celkově pracovníci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice navštívili v období od loňského 1. listopadu do letošního 22. února 313 provozoven. Šlo nejen o období, do kterého spadají vánoční svátky, ale také o dobu omezení souvisejících s opatřeními proti šíření koronaviru, kdy byla zrušena část adventních trhů a také se se uplatňoval zákaz vstupu do restaurací pro lidi, kteří nemají potvrzení o očkování nebo nedávno prodělali nemoc covid-19. Kontrol proticovidových opatření hygienici vykázali 256, a to s devítiprocentní četností závad.

Za ně padly pokuty v celkové výši 28,5 tisíce korun, přičemž méně závažné případy nedodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví spravila domluva. Nejčastěji se opakujícím prohřeškem bylo nepoužívání respirátorů. Dvě pokuty hygienici vyměřili za porušování tzv. protikuřáckého zákona.

Podnětem k více než třetině kontrol se stala udání nespokojených spotřebitelů. Takovýchto upozornění dostali středočeští hygienici v uvedeném období 110. Stížnosti na zdravotní obtíže po konzumaci řešili ve 13 případech. Tradičně se pracovníci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zaměřovali především na vyvařující restaurace, jichž zkontrolovali 123, a k tomu ještě 19 výčepů či barů. Frekventovanější dále byly kontrolní návštěvy v prodejnách potravin (47), provozovnách závodního stravování (46), občerstvení či cukrárnách (37) a stravování v nemocnicích či zařízeni sociálních služeb (24). Naopak pouze jednotky případů se týkaly pevných či mobilních stánků (po 4), centrálních kuchyní (3) a výroben potravin (2).

Pětina zjištěných nedostatků se týkala nedostatečného nebo zcela chybějícího označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, na nichž nesmí chybět datum. Často se opakujícím problémem byly nevyhovující uspořádání provozovny nebo špatná organizace činností, kdy se například „kříží“ cesty již hotových pokrmů se syrovým masem nebo s neočištěnou zeleninou. Čtrnáct procent pochybení souviselo se zanedbaným úklidem, více než desetina závad se skladováním potravin a surovin. V osmi případech hygienici odhalili nerespektování data spotřeby, sedmkrát nebyly potraviny v bezpečné teplotě. Čtyři pochybení se týkala manipulace s odpady.
 

Speciály