Výsadba stromů v Jagellonské ulici

Na začátku listopadu nechala městská část pokácet v této ulici 15 trnovníků akátů. Místo nich byly do prázdných rabat vysazeny dřezovce trojtrnné, latinsky Gleditsia triacanthos ´Skyline´. Celkem se vysadilo 23 stromů s cílem zachování jednotného rázu ulice.

V Jagellonské ulici již proběhla výsadba na podzim roku 2002, kdy městská část zahájila akci „Obnova uličních stromořadí v Praze 3“. Do této doby se podařilo ve stromořadí v Praze 3 vysadit přes 600 stromů. Městská část bude i nadále investovat prostředky do další dosadby stromořadí, přestože jsou v kompetencích Magistrátu hl. m. Prahy.

V dalším roce proběhne průzkum starých stromů v ulicích, kde proběhla výsadba v rámci I. – V. etapy „Obnovy uličních stromořadí v Praze 3“. Na základě zdravotního stavu, vitality stromů a případných rizik se rozhodne o jejich výměně.