Z MČ Praha 3 mají zmizet hrací automaty

Vedení žižkovské radnice prosazuje nekompromisní přístup k hazardu na území městské části Praha 3. Proto rada městské části přijala v dubnu usnesení, kterým navrhuje zákaz výherních hracích automatů na svém území. Pokud bude hl. m. Praha návrh žižkovské radnice akceptovat, mohlo by dojít k výraznému snížení počtu provozoven s výherními hracími přístroji v Praze 3.

Kdy se tento návrh podaří prosadit v praxi je podmíněno tím, v jakém časovém horizontu bude hlavní město Praha novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 19/2007 Sb., jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Tato vyhláška se ovšem netýká provozoven s videoloterijními terminály, na jejich omezování nemají obce ze zákona vliv.

„Radnici v tomto směru bohužel omezuje zákon, který nám neumožňuje redukovat počet podniků s výherními loterijními terminály. Tyto podniky totiž schvaluje ministerstvo financí, a my je tedy nemáme možnost omezit ani vyhláškou,“ vysvětluje starostka Vladislava Hujová.

Ministerstvo financí ovšem pro vydání povolení k provozování výherních loterijních terminálů vyžaduje stanovisko městské části. „Pokud se nám tedy podaří na území Žižkova a Vinohrad zakázat veškeré provozovny s výherními hracími přístroji, bude ministerstvo financí k této skutečnosti při povolování výherních loterijních terminálů přihlížet,“ dodala starostka Vladislava Hujová.

V praxi to znamená, že od účinnosti aktualizované vyhlášky už radnice nebude vydávat nová povolení a prodlužovat smlouvy pro provozovatele hracích automatů. Pokud by k tomuto stanovisku městské části přihlédlo i ministerstvo financí a nepovolovalo nové videoloterijní terminály, zůstaly by v městské části pouze provozovny, které mají od ministerstva financí povolení k provozování výherních loterijních terminálů z minulosti. Těch je v současné době 41. Ze 111 aktuálně fungujících provozoven v Praze 3 by se tak podařilo zrušit většinu heren – celkem sedmdesát.

www.praha3.cz