ZŠ Jarov pořádá charitativní akci

Nedělní odpoledne dne 22. května nabídne na zahradě školy tombolu, jarmark, studentské představení a také šanci podpořit charitativní projekty.

Žáci Základní školy Jarov se už od roku 2005 učí anglicky v rámci výukového programu English Across the Subjects. Cílem tohoto programu není jen znalost angličtiny, ale i seznámení se s angloamerickou  kulturou.

„Charitativní  práce má v naší kultuře dlouhou historii a já jsem ji chtěla dětem vysvětlit názorně. A tak jsme - i s pomocí rodičů - vytipovali  pět různých charitativních organizací, se kterými jsme začali spolupracovat,“ říká ředitelka programu English Across the Subject Deanna Barešová.

A tak se prvňáci seznámili s domovem Sue Ryder, který poskytuje pomoc i bydlení seniorům, druháci se vydali do Tábora, kde sídlí sdružení Kaňka, které se stará o děti s postižením. Třetáci se téměř bez výjimky zamilovali do psů, které sdružení Helppes cvičí pro potřeby lidí s různými handicapy. Čtvrťáci se setkali s dobrovolníky ze sdružení Dialog zprostředkovávající  adopce afrických dětí na dálku. Žáci pátých tříd uspořádali dětský den pro děti z  Kolpingova domu v Kobylisích. Tento dům poskytuje útočiště maminkám v nouzi.

„Návštěv jsme se trochu obávali, nevěděli jsme,  jak naše děti přijmou třeba děti s postižením, ale chovali se – a to i ti trochu živější žáci - úplně skvěle. Byla jsem na ně velmi hrdá,“ dodává Deanna Barešová. Všem těmto organizacím děti chtěly alespoň trochu pomoci, a tak vyrobily různé dárkové předměty, které  budou prodávat na charitativní akci v neděli 22. května. Získané finanční prostředky pak věnují jednotlivým sdružením, které se také v neděli  na Jarově  osobně představí. 

www.praha3.cz