Dart, pořadatel veletržních akcí

Společnost Dart s.r.o. se sídlem na Praze 3 Žižkově vznikla v roce 1992. Hlavní náplní její činnosti byly designérské a marketingové služby a služby v pořádání a realizaci výstavních akcí.

Společnost Dart s.r.o. se sídlem na Praze 3 Žižkově vznikla v roce 1992. Hlavní náplní její činnosti byly designérské a marketingové služby a služby v pořádání a realizaci výstavních akcí. Již na podzim roku 1992 jsme uspořádali 1. modelářský a hobby veletrh Model Hobby, který se konal v Paláci u Hybernů. Dalšími akcemi, které společnost pořádala, byla výstava Repro, reprografických a polygrafických služeb a přístrojů, a výstava Flora Market, výstava květin a rostlin.
Kromě pořádání akcí na domácí půdě realizoval Dart expozice České republiky pro Českou centrálu cestovního ruchu na prestižních veletrzích cestovního ruchu, například v Německu, Rusku, Holandsku, Polsku či USA.
V roce 1996 jsme rozšířili činnost o vydavatelskou a nakladatelskou činnost.

V současné době se společnost orientuje na reklamní služby, hlavně v oblasti výstavnictví, pořádání veletržních akcí a vydavatelskou činnost. Veletrh Model Hobby se pořádá i nadále a patří mezi prestižní akce oboru a nejnavštěvovanější veletrhy v Praze. V roce 2008 jsme ve spolupráci s Českou orchidejářskou společností uspořádali 1. ročník mezinárodní výstavy orchidejí Orchidea Bohemica.
Letos je to také již 15 let, kdy vydáváme jeden z předních modelářských měsíčníků - Model Hobby magazín.

http://www.model-hobby.cz