Chmelnický dětský klub

Občanské sdružení Chmelnický dětský klub jsme založili v roce 1990. Prezentovali jsme se jako normální dětská organizace a měli velké ambice. Teď je sice po ambicích, ale dětskou organizací zůstáváme.

Občanské sdružení Chmelnický dětský klub jsme založili v roce 1990. Prezentovali jsme se jako normální dětská organizace a měli velké ambice. Teď je sice po ambicích, ale dětskou organizací zůstáváme. Snažíme se navazovat na tradice místních spolků a klubů. Někdy se nám to i daří. Někdy víc, někdy míň. Jméno našeho klubu je odvozeno podle místa svého vzniku, což bylo na Žižkově, Na Chmelnici. Pak jsme se rozprchli do všech koutů Prahy a nyní máme dětské oddíly kromě Žižkova i v Modřanech a ve Zbraslavi. O oddílech se dozvíte víc na jejich stránkách, stačí kliknout na správný odkaz.

Klub řídí předsednictvo, kterému říkáme rada starších. Předsedu i radu starších volíme každý rok na valné hromadě klubu, kterou tvoří oddíloví vedoucí, instruktoři a další aktivisté klubu. Všichni pracují v klubu ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Činnost oddílů je zaměřena na volnočasové aktivity jako jsou třeba: lidové tradice, tábornictví, turistika, přírodověda, víkendové akce a letní tábory. Největší akcí pro veřejnost je dálkový pochod "Kudy chodil Karel IV.". Pochod je také společenskou událostí. Můžete se tam potkávat třeba se starými známými.

http://www.chdk.cz