Mamma HELP–sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Mamma HELP je největší pacientskou organizací, která se v ČR stará o ženy s karcinomem prsu a také o zlepšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby tohoto nádorového onemocnění. Už od roku 1999 poskytuje bezplatné poradenství a také bezpečné zázemí a podporu nemocným i jejich blízkým. Tyto služby nabízí v síti svých MAMMA HELP CENTER: v Praze, Brně, Hradci Králové, Zlíně, Přerově a v Plzni.

Mamma HELP je největší pacientskou organizací, která se v ČR stará o ženy s karcinomem prsu a také o zlepšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby tohoto nádorového onemocnění. Už od roku 1999 poskytuje bezplatné poradenství a také bezpečné zázemí a podporu nemocným i jejich blízkým. Tyto služby nabízí v síti svých MAMMA HELP CENTER: v Praze, Brně, Hradci Králové, Zlíně, Přerově a v Plzni.

V MAMMA HELP CENTRECH pracují jako terapeutky vyléčené pacientky, které mohou klientkám nabídnout kromě informací zejména svou vlastní zkušenost s nemocí a náročnou léčbou. Zájem o tuto pomoc je velký – v roce 2009 bylo zaznamenáno více jak 5 200 kontaktů.

Klientky mohou podle své potřeby využít buď individuální poradenství – rozhovor o samotě s terapeutkou, která jim nabídne svou empatii a dostatek času k vyslechnutí jejich potíží, nebo se mohou v centru setkat s dalšími handicapovanými. K těmto setkáním slouží odpolední komunitní programy: arteterapeutické dílny, rehabilitační cvičení, vzdělávací přednášky, besedy a podobně. 

MAMMA HELP CENTRUM Praha, které sídlí na adrese U Vinohradské nemocnice 4, Praha 3 navíc už šestým rokem zajišťuje také provoz bezplatné poradenské AVON linky proti rakovině prsu. Operátorkami jsou léčené pacientky, jeden den v týdnu je na lince také onkolog a psycholog. Na linku 800 180 880 se ročně obrací víc jak 5 000 volajících.

Zdravé ženské populaci nabízí sdružení přednášky zaměřené na prevenci rakoviny prsu – od roku 2006 bylo proškoleno více jak 4 500 žen a dívek. Projekt Využijte svého práva na preventivní prohlídky je velmi oceňován odborníky (Asociací mamodiagnostiků).

Už víc jak dva roky trvá také kampaň s názvem Umíme žít naplno! Motivuje ženy, které se s nemocí potýkají, k aktivnímu přístupu k léčbě a naději, že život bude zase takový, jak má být. Symbolem kampaně je klobouk (zakryje ztrátu vlasů při nemoci, udělá ženu zase elegantní a přitažlivou při jejím návratu do života). Kampaň slouží také k podpoře veřejné sbírky. Výtěžek dárcovských SMS (DMS MAMMAHELP, zaslaných na číslo 87 777) pomůže zajistit chod MH center.

Vzhledem k faktu, že v České republice onemocní každým rokem kolem šesti tisíc žen rakovinou prsu, a že tato obávaná civilizační choroba číhá na každou osmou až desátou ženu, jsou podpora a informace, které Mamma HELP bezplatně poskytuje, stále žádanější pomocí široké veřejnosti.
Další detaily o práci a projektech občanského sdružení najdete na www.mammahelp.cz, kde mimo jiné existuje také internetová poradna onkochirurga MUDr. Václava Pechy.

Kontakt :
Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě MH center, 603 747 502, 739 632 883
Hana Jírovcová, koordinátorka MAMMA HELP CENTRA Praha, tel: 739 632 884, 272 731 000
e-mail: mammahelp@mammahelp.cz