Dětské studio divadla Ponec láká v září na seznamovací hodinu

Přemýšlíte, jak uplatnit pohybový talent svého dítěte, aniž byste ho směřovali ke konkrétnímu tanečnímu stylu? Vyzkoušejte Dětské studio divadla Ponec, kde se děti formou nejrůznějších pohybových her naučí, jak správně držet své tělo, jak se pohybovat v prostoru a spolupracovat s ostatními na jevišti.

Zkušené pedagožky, které na výuce spolupracují, umí potenciál dětí rozvinout do té míry, že jim přiblíží opravdový taneční prožitek umělců. Dětské studio divadla Ponec není v žádném případě obdobou taneční školy, ZUŠ či amatérského souboru, je vedeno tak, aby nevznikal tlak na veřejná vystoupení dětí, naopak, cílem je soustředěná práce dětí ve skupině ve vzájemné důvěře a podpoře dílčích úspěchů jednotlivců.

Přijďte se podívat 21. září od 15.30 na seznamovací hodinu. Pravidelná výuka začíná 5. října 2011 a bude rozdělena do dvou skupin. Od 15.30–16.15 je určena pro děti staré 4–6 let a od 16.15–17.30 pro děti ve věku 6–8 let. Více na www.tanecdetem.cz nebo www.divadloponec.cz. Pro další informace kontaktujte Danu Nekardovou na e-mailu detem@tanecpraha.cz .