Podle čeho si Češi vybírají bydlení? Ve velkém průzkumu odpovědělo již přes 600 respondentů

Již více než 600 respondentů, kteří během posledních 2 let skutečně zakoupili nový byt, se zúčastnilo dlouhodobého kontinuálního průzkumu přední české developerské společnosti EKOSPOL a.s. Jeho cílem je zjistit a monitorovat, jaké faktory hrají při kupním rozhodování Čechů největší roli.

Závěry nepřekvapují – klíčovým kritériem rozhodování je výsledný poměr konečné ceny bytu a celkového počtu pokojů. Do dlouhodobého průzkumu společnosti EKOSPOL se zapojilo již 606 respondentů, kteří u této společnosti zakoupili alespoň jeden nový byt v období od 01.01.2010 do 31.08.2011.

Podle Evžena Korce, generálního ředitele a předsedy představenstva EKOSPOL a.s., je hlavní výhodou výborná vypovídací schopnost průzkumu. „Každý klient, který u nás zakoupí nový byt, vyplní současně s podpisem smlouvy také krátký a jednoduchý dotazník. Díky tomu dosahujeme přesného zacílení na naší cílovou skupinu a návratnost vyplněných dotazníků je v podstatě stoprocentní,“ říká Korec.

Vede cena a počet pokojů, důležitou roli hraje také dopravní dostupnost a reference
Ze zjištěných výsledků průzkumu vyplývá, že nejdůležitější při rozhodování o koupi bytu je pro klienty konečná cena a počet pokojů. Na stupnici od 0 do 5, kde 5 značí nejvyšší důležitost a 0 nejnižší, získalo kritérium „cena“ průměrnou hodnotu 4,44 a kritérium „počet pokojů“ 4,17. Jako třetí nejvýznamnější vlastnost nového bydlení pak klienti označili dobrou dopravní dostupnost lokality s průměrnou známkou 4,00.

Důležitost ostatních kritérií v očích kupujících již nepřekročila hodnotu 4,00. Nejméně klienti přihlíží k občanské vybavenosti mikrolokality (3,26) a k úrovni standardního vybavení (3,19). „Nízká důležitost standardního vybavení svědčí o tom, že dnešní klienti jsou daleko chytřejší než dříve. Již se nenechají utáhnout na vařené nudli a nejsou ochotni zaplatit vyšší cenu za rádoby luxusní vybavení, které je ve skutečnosti luxusní jen cenou a možná v představách prodávajícího developera,“ vysvětluje Evžen Korec.

Osobní doporučení je nejlepší marketing
Zajímavým kritériem při rozhodování je osobní doporučení přátel a známých. Toto kritérium ohodnotili kupující jako čtvrté nejdůležitější s průměrnou známkou 3,96.

Zároveň odpovědělo na přímou otázku, zdali na developera dostali doporučení od přátel či známých, kladně celkem 22 % všech kupujících. Každý 4.-5. byt je tedy prodán na reference. „To nás ze zjištěných výsledků těší vůbec nejvíce,“ pochvaluje si Evžen Korec.

Z dalších výsledků průzkumu vyplývají např. následující zajímavé závěry:
- 79 % všech bytů je koupeno za účelem vlastního bydlení, 10 % jako dlouhodobá investice

- 61 % bytů kupují lidé v oblasti či lokalitě, kterou podle vlastních slov „dobře znají“ – tedy v ní buď bydlí, pracují, nebo se v ní pravidelně vyskytují

- 63 % kupujících se o nabídce developera poprvé dozví z internetu, 11 % na základě osobní reference, 8 % z tištěné inzerce a 9 % z outdoorových nosičů