V České republice vzniknou první Přátelská místa

Titul Přátelské místo získají první subjekty v České republice. Ve středu 17. listopadu 2010 předá Český červený kříž šest titulů Přátelské místo organizacím, které úspěšně ukončily certifikační proces.

Titul Přátelské místo získají první subjekty v České republice. Ve středu 17. listopadu 2010 předá Český červený kříž šest titulů Přátelské místo organizacím, které úspěšně ukončily certifikační proces. Mezi první Přátelská místa se zařadí veřejné instituce, hotely i úřady veřejné správy. Jejich zástupci převezmou certifikáty z rukou prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla a patrona projektu Oldřicha Vlasáka, předsedy Svazu měst a obcí.

Přátelská místa jsou novým projektem Českého červeného kříže. Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory.

Klienti v praxi poznají standard nabízených služeb díky logu Přátelské místo. Jejich seznam najdou také na webových stránkách projektu www.pratelskamista.cz. Lidem se specifickými potřebami chce projekt především poskytnout větší svobodu při využívání různých služeb. Právě proto se dnem předání certifikátů stane symbolicky 17. listopad.

http://www.pratelskamista.cz/